DHKT

Cuộc thi Biztech Hackathon Revolutionizing Agriculture

10/05/2023
UEH Biztech Hackathon là chương trình tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công nghệ mới để giải quyết các vấn đề của cuộc sống, khuyến khích các bạn sinh viên mang kiến thức được học ứng dụng vào thực tế. Nằm trong khuôn khổ của UEH Mekong Summer Camp 2023, cuộc thi đã chính thức quay trở lại với quy mô dành cho sinh viên đến từ 10 trường đại học khối ngành kinh tế và sinh viên quốc tế có niềm đam mê công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây chính là cơ hội để các bạn giao lưu học hỏi, phát triển bản thân; được kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp và là bệ phóng cho những thành công trong tương lai. UEH Biztech Hackathon 2023 với chủ đề “Revolutionizing Agriculture - Cách mạng hoá nông nghiệp" hứa hẹn sẽ tìm kiếm các ý tưởng đổi mới sáng tạo có ứng dụng giải pháp công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ có giá trị mới cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp.
1. Đối tượng tham gia:
- Sinh viên đã đăng ký tham gia chương trình UEH Mekong Summer Camp 2023
- Các sinh viên quốc tế tham gia học tập, trao đổi trên lãnh thổ Việt Nam
2. Các mốc thời gian của chương trình:
- Vòng đăng ký: 05/05 - 27/05
- Vòng sơ loại: 01/06 - 10/06
- Chuỗi huấn luyện: 27/06 - 11/07
- Vòng chung kết: 14/07
Đăng ký tham gia tại đây: https://bit.ly/UEHBiztechHackathon2023