DHKT

Danh sách thi kỹ năng Speaking - HP English Elementary 1 - Kỳ thi KTHP HK 1 năm học 2022-2023 - Đợt 2

14/02/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 - Đợt 2 dành cho các học phần thi vấn đáp (xem tại đây), kỹ năng Speaking của học phần English Elementary 1 được tổ chức thi vào ngày 18/02/2023.

Xem danh sách thi tại đây.

Đề nghị sinh viên tham gia dự thi theo đúng quy định. Trong trường hợp có vướng mắc về lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221 037 để được hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng.