DHKT

Lịch thi kết thúc học phần đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2022-2023 – Đợt 2

18/01/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Sinh viên xem lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 – Đợt 2 (dành cho các lớp học phần kết thúc học vào tuần 24 và 27 theo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023) tại đây:

- Lịch thi tự luận, trắc nghiệm

- Lịch thi vấn đáp

- Lịch thi thực hành trên máy tính

Đối với các học phần được tổ chức thi qua E-Learning (xem thông tin ở cột Ghi chú trong Lịch thi tự luận, trắc nghiệm để xác định các học phần thi qua E-Learning), sinh viên xem hướng dẫn thi tại đây.

Lưu ý:

- Từ ngày 01/02/2023, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân.

- Các sinh viên được hoãn thi, vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần của học kỳ trước theo dõi lịch thi và tham gia dự thi đúng quy định. Lịch thi của các học phần hoãn thi, vắng phép sẽ được cập nhật trong lịch thi cá nhân của sinh viên.

- Đề nghị sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221 037 hoặc 0236 3959 003 để được hỗ trợ.

Trân trọng.