DHKT

[BBQT] V/v thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2022 - Bộ GD&ĐT

05/01/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Triển khai hướng dẫn của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – ĐHĐN về việc khen thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science (WoS) năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng KH&HTQT xin gửi đến Quý Thầy/ Cô thông tin liên quan đến việc xét thưởng như sau:

Yêu cầu xét thưởng bài báo: Bài báo được công bố trong năm 2022 trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục trích dẫn WoS và các bài báo được công bố năm 2021 chưa được xét khen thưởng theo Quyết định số 2157/QĐ-BGDĐT ngày 05/08/2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Quý Thầy/ Cô có bài báo đủ điều kiện và có mong muốn tham gia xét thưởng, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: 

1. Điền đầy đủ thông tin về bài báo vào đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fe6chcq-eMEkB-SZMFH7xp6h-shXNV1jutAzW4YgR98/edit?usp=sharing

Lưu ý: Quý Thầy/ Cô kê khai đầy đủ thông tin như bài báo đã kê mẫu.

2. Nộp minh chứng bài báo xét thưởng về Phòng KH&HTQT qua email khoahoc@due.edu.vn.

Minh chứng bài báo gồm: Bản toàn văn bài báo, minh chứng xếp hạng Tạp chí trong danh mục trích dẫn WoS, minh chứng mức xếp hạng theo Scimago, tất cả gộp vào 1 file pdf.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 12h00 ngày 09/01/2023 (Thứ Hai)


Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.