DHKT

Hướng dẫn nhận hỗ trợ bài báo quốc tế của Trường Đại học Kinh tế

31/07/2018

HỒ SƠ HỖ TRỢ BÀI BÁO CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Nhằm tăng cường khả năng công bố quốc tế của giảng viên, nghiên cứu viên của Trường Đại học Kinh tế, trong những năm gần đây, Ban Giám Hiệu và Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường luôn quan tâm và có những chỉ đạo cụ thể nhằm hỗ trợ các giảng viên có thể nộp bài, đăng bài trên những Tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus, ABDC, hoặc tạp chí nước ngoài có chỉ số ISSN, với các mức hỗ trợ như sau:

- Bài báo đăng trên Tạp chí ISI: 40 triệu / bài

- Bài báo đăng trên Tạp chí Scopus: 30 triệu/ bài

- Bài báo đăng trên Tạp chí ABDC: 20 triệu/ bài.

- Tạp chí khác có chỉ số ISSN (nằm trong Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia): hỗ trợ phí đăng bài, không quá 5 triệu/ bài

- Kỷ yếu hội thảo ở nước ngoài có chỉ số ISBN: hỗ trợ 50% lệ phí đăng bài, không quá 2,5 triệu/ bài.

Mức hỗ trợ này theo Quy chế Chi tiêu nội bộ 2017 (Điều 22) và biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường tháng 06/2017.

Đối tượng nhận hỗ trợ: Giảng viên đang công tác tại Trường, giảng viên của Trường đang làm Nghiên cứu sinh quốc tế. Bài báo cần ghi rõ tên Trường tại mục Tác giả, đơn vị công tác (University of Economics - The University of Danang)

Quý Thầy Cô vui lòng chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (bản in, có chữ ký) và gửi đến Phòng KH&HTQT, bao gồm:

- Đơn xin hỗ trợ bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc ABDC (tải mẫu tại đây). Đối với các bài báo thuộc tạp chí có chỉ số ISSN, vui lòng tải mẫu tại đây.

- Mục lục, Bìa của Tạp chí.

- Toàn văn bài báo.

- Minh chứng về danh mục ISI, Scopus, hoặc ABDC của Tạp chí (Link hướng dẫn lấy minh chứng: tại đây)

- Đối với các bài báo nằm ngoài danh mục ISI, Scopus, hoặc ABDC, và thuộc tạp chí có chỉ số ISSN (thuộc Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, tham khảo Danh mục tại đây), vui lòng bổ sung thêm hóa đơn hoặc minh chứng chuyển tiền trả phí đăng bài cho tạp chí. 

- Điền thông tin vào đường link tại đây.  

Nếu cần thêm thông tin khác, Quý Thầy Cô vui lòng liên lạc qua địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn, điện thoại: 0236-3958.635.

Trân trọng!

Phòng KH&HTQT