DHKT

Về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp bộ, cấp toàn quốc năm 2022 đối với đề tài nghiên cứu khoa học

25/10/2022

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Quyết định số 3002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp bộ, cấp toàn quốc năm 2022 đối với đề tài nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN có 02 đề tài được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc năm 2022, cụ thể như sau:

1.      Đề tài “Ứng dụng mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu sự phân bổ không gian của đầu tư trực tiếp nước ngoài: Trường hợp ASEAN và Việt Nam” do PGS.TS. Lê Văn Huy làm chủ nhiệm.

2.      Đề tài “Ảnh hưởng của môi trường thông tin và cơ chế quản trị bên ngoài đến các quyết định tài chính và thâu tóm công ty” do PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn làm chủ nhiệm.

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT