DHKT

V/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kon Tum năm 2023 (lần 2)

10/08/2022

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 92/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Kon Tum về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 (lần 2). Trên cơ sở Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng nội dung định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023.


Vậy, Quý Thầy/ Cô có nhu cầu gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh Kon Tum, vui lòng gửi Phiếu đề xuất đặt hàng về Phòng KH&HTQT, bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 23/08/2022. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các đề xuất và gửi danh mục đề xuất đặt hàng về Sở KH&CN tỉnh Kon Tum theo thông báo.

 

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Thông báo.

 

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT