DHKT

Địa điểm tổ chức thi CĐR tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt ngày 21/03/2021

18/03/2021

Kính gửi: Sinh viên dự thi CĐR tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt ngày 21/03/2021.

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN thông báo về địa điểm tổ chức thi CĐR tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt ngày 21/03/2021 tại Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng.

Danh sách thi và hiệu lệnh thi: đã được thông báo tại đây.

Trân trọng.