DHKT

Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi CĐR tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt ngày 21/03/2021

18/03/2021

Sinh viên thi chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam đợt ngày 21/03/2021 tại Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng.

Danh sách thi: xem tại đây.

Lịch thi và hiệu lệnh thi: xem tại đây.

Lưu ý: 

- Thí sinh có mặt tại Hội đồng thi đúng giờ quy định;
- Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên, CMND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh;
- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, bút chì (2B. 6B..), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm;
- Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ, bút xóa hoặc nhiều màu mực trong bài thi Viết;
- Thí sinh không được mang điện thoại, các phương tiện thu phát, tài liệu ...vào khu vực thi.