DHKT

Kết quả vòng sơ khảo giải thường "Sinh viên Nghiên cứu khoa học" năm 2020

04/11/2020

Sáng 16/10/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc vòng sơ khảo và họp các Hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020. Căn cứ vào kết quả họp các hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo, Ban chỉ đạo giải thưởng đã thông qua kết quả đánh giá xét giải vòng sơ khảo. 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã có 01 công trình vô chung kết và 04 công trình đạt Giải khuyến khích, cụ thể:

1. Đề tài được chọn vào vòng chung khảo

Nhóm sinh viên: Nguyễn Hồ Phương Quỳnh, Trương Thị Thu Hương

GVHD: ThS. Trương Đình Quốc Bảo (Khoa Marketing)

Tổng số đề tài vô chung khảo: 75 đề tài

2. Đề tài đạt giải Khuyến khích

- Sinh viên thực hiện: Lương Thủy Tiên

GVHD: TS. Đặng Tùng Lâm (Khoa Tài chính)

- Nhóm sinh viên: Nguyễn Mạnh Dần, Nguyễn Phạm Anh Tài, Huỳnh Đình Chiến, Trần Thanh Phương Thảo

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Chức

- Nhóm sinh viên: Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Thị Thu Phương, Phạm Xuân Sơn

GVHD: TS. Lê Thị Thu Hằng

- Sinh viên thực hiện: Lê Thị Minh Huyền 

GVHD: TS. Sử Ngọc Diệp

Tổng số công trình đạt giải Khuyến khích: 139 đề tài

Vòng chung kết SVNCKH cấp Bộ 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường sẽ có chính sách hỗ trợ cho nhóm sinh viên tham gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các đề tài đạt Giải Khuyến khích của Bộ, Bộ sẽ gửi Giấy chứng nhận về Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Phòng KH&HTQT sẽ liên hệ để lấy giấy chứng nhận & gửi đến Quý Thầy Cô và các em sinh viên.

Trân trọng./.