DHKT

Lịch tổ chức Giải thưởng SVNCKH của ĐHĐN năm 2020

15/09/2020
Kính gửi Quý Thầy Cô và các em SVNCKH.
Đại học Đà Nẵng gửi thông báo v/v tổ chức Hội đồng xét Giải thưởng SVNCKH Đại học Đà Nẵng năm 2020 như sau:
1. Thời gian: 8h đến 16h ngày 17/9/2020 (Thứ Năm)
2. Địa điểm: Phòng họp 1 Khu 4, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn.

3. Lịch tuần: http://due.udn.vn/vi-vn/lichtuan/cid/466.

4. Hội đồng đánh giá theo QĐ số 3066/QĐ-ĐHĐN ngày 10/9/2020 của Giám đốc ĐHĐN

5. Danh sách 05 đề tài SVNCKH của Trường ĐHKT tại đây theo CV số 737 ngày 28/7/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT.

Cách thức trình bày, tham gia báo cáo tại Hội nghị: theo hướng dẫn của BTC Giải thưởng gửi qua email các Nhóm trưởng SVNCKH.
Chúc các em tự tin báo cáo và dành được giải thưởng cao nhất.
P.KH&HTQT