DHKT

Danh sách sinh viên hệ chính quy được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

27/02/2019

      Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên hệ chính quy được hưởng các chế độ chính sách tại Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019. Cụ thể như sau:

      1. Miễn học phí 100 %

      2. Giảm học phí 70%

      3. Giảm học phí 50 %

      4. Hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% lương cơ sở

      5. Trợ cấp xã hội

      6. Giảm học phí cho con cán bộ tại ĐHĐN.

      Sinh viên cần hỏi thêm thông tin, đề nghị liện hệ với cô Hằng, số máy: 0236. 3956397 (trong giờ làm việc)

      Danh sách chi tiết tại đây.

      P. CTSV