DHKT

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

05/04/2021

     Nhà trường thông báo danh sách sách sinh viên hệ chính quy được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập của Học kỳ 2 năm học 2020-2021.

     Sinh viên theo dõi tài khoản cá nhân sinh viên để nhận các khoản tiền hỗ trợ

     Sinh viên xem chi tiết tại đây.