DHKT

 • Thông tin liên hệ

  Thông tin liên hệ:

  Phòng Khảo thí và ĐBCLGD - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

  Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

  Số điện thoại: 02363.959.003; 02363.221.037

  Email: dbcl@due.edu.vn