DHKT

 • Cơ cấu tổ chức

  Hiện nay, đội ngũ cán bộ - nhân viên của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gồm có 07 người, 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và 04 chuyên viên.

  Trình độ chuyên môn: 02 tiến sĩ, 02 thạc sĩ và 03 cử nhân đại học.

   

  DANH SÁCH NHÂN SỰ CỦA PHÒNG

  STT

  Họ và tên

  Trình độ

  Chức vụ

  Điện thoại

  Email

  1

  Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  Tiến sĩ

  Trưởng phòng

  0236.3522577
  0905.136361

  hanh.hh@due.edu.vn

  2

  Phan Hoàng Long

  Tiến sĩ

  Phó Trưởng phòng

  0236.3522233
  0903.597234

  phanhoanglong@due.edu.vn

  3

  Cao Thị Hạnh Dung

  Thạc sĩ

   Phó Trưởng phòng

  0236.3221037

  0935.723959

  dung.cth@due.edu.vn

  4

  Đậu Ngọc Luận

  Cử nhân

   Chuyên viên

  0236.3522233

  luan.dn@due.edu.vn

  5

  Nguyễn Thị Vân Anh 

  Cử nhân

   Chuyên viên

  0236.3959003

   anh.ntv@due.edu.vn

  6

  Nguyễn Thị Phương Thảo

  Thạc sĩ

   Chuyên viên

  0236.3959003

  thao.ntp@due.edu.vn 

   7

  Nguyễn Thu Trang

   Cử nhân

   Chuyên viên

  0236.3221037

  thutrang@due.edu.vn