DHKT

  • Thông tin liên hệ

    Số điện thoại: 0236.3959003; 0236.3522233
    Email: dbcl@due.edu.vn
    Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng