DHKT

Thông tin liên hệ

17/08/2016
Thông tin liên hệ:

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.959.003; 02363.221.037

Email: dbcl@due.edu.vn