DHKT

 • Thông tin liên hệ

  Bộ phận đào tạo: 

  • Cô Phan Thị Như Mai
  • Sđt: 05113950110

  Bộ phận khảo thí:

  • Cô Cao Thị Hạnh Dung hoặc cô Nguyễn Thị Trà
  • Sđt: 05113959003

  Bộ phận CTSV:

  • Cô Lê Thị Thu Hiền hoặc cô Nguyễn Thị Trang
  • Sđt: 05113956379
  Trung tâm đào tạo & bồi dưỡng:

  • Cô Trần Thị Thu
  • Sđt: 05113836256


Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com