DHKT

 • Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học

  Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học của Thủ tướng: Xem tại đây.

 • Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT về quy chế đào tạo theo tín chỉ

  VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 17/VBHN - BGDĐT

  Nội dung chi tiết xem tại đây: File đính kèm

 • Quyết định cho phép đào tạo liên thông

  Quyết định cho phép đào tạo liên thông ngành: Kế toán, Luật, Quản lý nhà nước từ năm 2017: Xem tại đây.

 • Qui định đào tạo cấp bằng thứ 2

  Quy định về đào tạo cấp bằng thứ 2: Xem tại đây.

 • Quy định về xét công nhận giá trị chuyển đổi kết qủa học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong đào tạo liên thông trình độ đại học

  Quy định về xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ trong đào tạo liên thông trình độ đại học: Xem tại đây.

 • Quy chế tuyển sinh đào tạo VLVH của ĐHĐN

  Quy chế tuyển sinh đào tạo VLVh của ĐHĐN: xem tại đây

 • Quy chế đào tạo VLVH

  Quy chế Đào tạo VLVH trình độ đại học: Xem tại đây

 • V/V Quy định các học phần Giáo dục thể chất trong chương trình đào tạo liên thông hệ Chính quy

  Quy định các học phần Giáo dục thể dục trong chương trình đào tạo liên thông hệ chính quy tại các trường thành viên, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum và Khoa Y Dược, cụ thể xem trong file đính kèm

 • Quy định bổ sung và thống nhất một số nội dung của Thông tư 57

       Ngày 18 tháng 4 năm 2013 Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 1834/ĐHĐN-ĐT thống nhất một số quy định áp dụng cụ thế hóa Quy chế Đào tạo đại họcvà cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT.
       Đề nghị các sinh viên hệ tín chỉ đọc kỹ nội dung quy định để thực hiện

       Toàn văn văn bản 1834/ĐHĐN-ĐT

 • Quy định vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần

  Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quy định vắng phép trong kỳ thi kết thúc học phần. Nội dung Quy định này xem tại đây.