DHKT

 • Công khai luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thuý Hằng

  BÁO CÁO NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  -----------

  1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thúy Hằng

  2. Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân lãnh đạo và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu tại Việt Nam

  3. Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62 34 01 02

  4. Người hướng dẫn khoa học:

                                                       1. TS. Nguyễn Hiệp;

                                                       2. PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên.

  5. Những đóng góp mới của luận án

  Kết quả nghiên cứu của luận án đã đóng góp chủ yếu sau đây:

   

  - Đóng góp của nghiên cứu về mặt lý thuyết:

  + Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Đồng thời, cũng hệ thống hóa mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa các khái niệm mang đến thông tin và sự cập nhật những nhận định, những thay đổi liên quan đến các khái niệm. Việc làm này đã góp phần không chỉ tái hiện lại nền tảng lý luận về phẩm chất cá nhân lãnh đạo mà còn mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp.

  + Đặc biệt, trong đo lường phẩm chất cá nhân lãnh đạo, trước giờ thiên về đánh giá định tính. Luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm về Bảng hỏi lãnh đạo đa thành phần (MLQ-5X) của Bass và Avolio (1995), mô hình văn hóa tổ chức của Denison, là cộng cụ có thể sử dụng để đánh giá định lượng về phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức.

  + Luận án nghiên cứu kết hợp ba khái niệm phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức, kết quả hoạt động doanh nghiệp và các mối quan hệ trực tiếp, cả gián tiếp. Do đó, luận án mang đến xu hướng nghiên cứu mới về mối quan hệ đa phương, đa dạng trong bối cảnh doanh nghiệp tại Việt Nam. Đặc biệt hơn, luận án còn là một trong số những nghiên cứu thực nghiệm chủ đề này trên thế giới.

  - Đóng góp của nghiên cứu về mặt thực tiễn:

  + Luận án đã góp phần cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà lãnh đạo, quản lý tại Việt Nam. Thông tin từ tổng hợp các nghiên cứu trước và kết quả nghiên cứu của luận án, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý nhận định lại bản thân qua các phẩm chất tạo ảnh hưởng thần tượng hóa, tạo động lực và truyền cảm hứng, kích thích trí lực nhân viên và thấu hiểu cá nhân. Đặc biệt, luận án giúp nhà lãnh đạo, quản lý định hình lại cách thức xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng và quan trọng nhất là với nhân viên, để tạo ra văn hóa tổ chức và cải thiện kết quả hoạt động doanh nghiệp.

  + Luận án giúp cho các nhà hoạch định, các doanh nghiệp tại Việt Nam xây dựng tiêu chí để đánh giá, chương trình phát triển nhà lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp. Đồng thời, luận án giúp phát hiện nhân tố tác động đến, định hướng trong xây dựng văn hóa tổ chức và từ đó nâng cao kết quả hoạt động doanh nghiệp.

  + Luận án cung cấp thông tin cho công chúng và tất cả người quan tâm về ảnh hưởng của phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Luận án cũng quan trọng đối với các học giả và nhà nghiên cứu trong tương lai vì nó sẽ cung cấp tài liệu thực nghiệm về phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Ngoài ra, luận án cũng đưa ra định hướng nghiên cứu thêm, nơi các học giả trong tương lai có thể thực hiện nghiên cứu về vấn đề này.   

  6. Thời gian, địa điểm đánh giá luận án:  Sẽ công bố sau.

  7. Nội dung luận án: https://drive.google.com/file/d/1lDMKOworO_xtaTHHzX5Cp9bIcOzC4kqZ/view?usp=sharing 

 • Danh sách học viên bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2018 ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh

  THÔNG BÁO

               Kính gửi: Học viên các lớp cao học dự kiến bảo vệ đợt 2-2018.

         Hiện nay đã có danh sách học viên bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2018. Đề nghị các anh (chị) học viên xem danh sách ở các file đính kèm để việc bảo vệ được tiến hành thuận lợi.

         Trân trọng!

  Danh sách học viên ngành Kế toán: Tải tại đây.

  Danh sách học viên ngành Quản trị kinh doanh: Tải tại đây.

 • Thông báo tuyển sinh Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 32

  Thông báo tuyển sinh Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 32

  1.Thông báo tuyển sinh cao học khóa 32

  2.Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 32

  3. Danh mục các ngành đúng/ngành gần và các học phần phải học bổ sung khi thi tuyển cao học