DHKT

 • Công khai luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thuý Hằng

  BÁO CÁO NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  -----------

  1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thúy Hằng

  2. Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân lãnh đạo và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu tại Việt Nam

  3. Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62 34 01 02

  4. Người hướng dẫn khoa học:

                                                       1. TS. Nguyễn Hiệp;

                                                       2. PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên.

  5. Những đóng góp mới của luận án

  Kết quả nghiên cứu của luận án đã đóng góp chủ yếu sau đây:

   

  - Đóng góp của nghiên cứu về mặt lý thuyết:

  + Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Đồng thời, cũng hệ thống hóa mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa các khái niệm mang đến thông tin và sự cập nhật những nhận định, những thay đổi liên quan đến các khái niệm. Việc làm này đã góp phần không chỉ tái hiện lại nền tảng lý luận về phẩm chất cá nhân lãnh đạo mà còn mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp.

  + Đặc biệt, trong đo lường phẩm chất cá nhân lãnh đạo, trước giờ thiên về đánh giá định tính. Luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm về Bảng hỏi lãnh đạo đa thành phần (MLQ-5X) của Bass và Avolio (1995), mô hình văn hóa tổ chức của Denison, là cộng cụ có thể sử dụng để đánh giá định lượng về phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức.

  + Luận án nghiên cứu kết hợp ba khái niệm phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức, kết quả hoạt động doanh nghiệp và các mối quan hệ trực tiếp, cả gián tiếp. Do đó, luận án mang đến xu hướng nghiên cứu mới về mối quan hệ đa phương, đa dạng trong bối cảnh doanh nghiệp tại Việt Nam. Đặc biệt hơn, luận án còn là một trong số những nghiên cứu thực nghiệm chủ đề này trên thế giới.

  - Đóng góp của nghiên cứu về mặt thực tiễn:

  + Luận án đã góp phần cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà lãnh đạo, quản lý tại Việt Nam. Thông tin từ tổng hợp các nghiên cứu trước và kết quả nghiên cứu của luận án, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý nhận định lại bản thân qua các phẩm chất tạo ảnh hưởng thần tượng hóa, tạo động lực và truyền cảm hứng, kích thích trí lực nhân viên và thấu hiểu cá nhân. Đặc biệt, luận án giúp nhà lãnh đạo, quản lý định hình lại cách thức xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng và quan trọng nhất là với nhân viên, để tạo ra văn hóa tổ chức và cải thiện kết quả hoạt động doanh nghiệp.

  + Luận án giúp cho các nhà hoạch định, các doanh nghiệp tại Việt Nam xây dựng tiêu chí để đánh giá, chương trình phát triển nhà lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp. Đồng thời, luận án giúp phát hiện nhân tố tác động đến, định hướng trong xây dựng văn hóa tổ chức và từ đó nâng cao kết quả hoạt động doanh nghiệp.

  + Luận án cung cấp thông tin cho công chúng và tất cả người quan tâm về ảnh hưởng của phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Luận án cũng quan trọng đối với các học giả và nhà nghiên cứu trong tương lai vì nó sẽ cung cấp tài liệu thực nghiệm về phẩm chất cá nhân lãnh đạo, văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp. Ngoài ra, luận án cũng đưa ra định hướng nghiên cứu thêm, nơi các học giả trong tương lai có thể thực hiện nghiên cứu về vấn đề này.   

  6. Thời gian, địa điểm đánh giá luận án:  Sẽ công bố sau.

  7. Nội dung luận án: https://drive.google.com/file/d/1lDMKOworO_xtaTHHzX5Cp9bIcOzC4kqZ/view?usp=sharing 

 • Công khai luận án tiến sĩ của NCS Võ Văn Cương

  Công khai luận án tiến sĩ của NCS Võ Văn Cương


  1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Văn Cương

  2. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

  3. Ngành: Kế toán; Mã số: 62 34 03 01

  4. Người hướng dẫn khoa học:      1. PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh

  2. PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên.

  5. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

  6. Những đóng góp mới của luận án

  *Đóng góp về mặt lý luận

          Nghiên cứu đã hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, qua đó cung cấp khuôn khổ lý thuyết làm nền tảng cho các nghiên cứu trong nước. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng về thực trạng quản trị công ty, mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự ảnh hưởng của quản trị công ty (ở cả 02 khía cạnh là đặc điểm và chất lượng) đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội niêm yết ở Việt Nam. Từ đó, làm phong phú thêm kết quả nghiên cứu của vấn đề này trên thế giới. Một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới trước đây. Một số kết quả nghiên cứu lại không cho kết quả như trước đây. Điều này có thể do một số đặc điểm riêng biệt của nền kinh tế mới nổi Việt Nam.

  *Đóng góp về mặt thực tiễn

          Luận án này là một trong những công trình nghiên cứu khá toàn diện về quản trị công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam. Luận án đã kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính để nghiên cứu sự ảnh hưởng của QTCT đến mức độ CBTT TNXH của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam. Từ những kết quả nghiên cứu này là giúp nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng, phân tích thực trạng của từng doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và hợp lý. Đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước xem xét đưa ra cơ chế giám sát chặt chẽ hơn trách nhiệm công bố thông tin, trong đó có thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

  7. Thời gian, địa điểm đánh giá luận án: Sẽ công bố sau

  8. Nội dung luận án xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1w6EnQt3EHW5K1zEpb1F5Jb-9nomoksDq/view?usp=sharing • Danh sách học viên bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2018 ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh

  THÔNG BÁO

               Kính gửi: Học viên các lớp cao học dự kiến bảo vệ đợt 2-2018.

         Hiện nay đã có danh sách học viên bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2018. Đề nghị các anh (chị) học viên xem danh sách ở các file đính kèm để việc bảo vệ được tiến hành thuận lợi.

         Trân trọng!

  Danh sách học viên ngành Kế toán: Tải tại đây.

  Danh sách học viên ngành Quản trị kinh doanh: Tải tại đây.

 • Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015 (khóa 41K) chương trình đại trà

  Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy

   

  Theo quy định của Đại học Đà Nẵng, tất cả sinh viên phải tham dự kiểm tra tiếng Anh đầu vào để phân loại trình độ, xếp lớp và xét miễn các học phần tiếng Anh đại cương. Thực hiện quy định này, Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào đợt 1 năm học 2015-2016 kế hoạch như sau:

  1. Đối tượng dự thi:

  Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 (khóa 41K) theo học chương trình đại trà, bao gồm các ngành:

  Hệ thống thông tin quản lý;

  + Kinh doanh thương mại;

  + Kinh tế;

  Luật;

  Luật kinh tế;

  Quản lý nhà nước;

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

  Quản trị khách sạn;

  Quản trị kinh doanh (CN. Quản trị kinh doanh tổng quát và CN. Quản trị chuỗi cung ứng);

  Quản trị nhân lực;

  Tài chính ngân hàng (CN. Tài chính công);

  Thống kê.

  Sinh viên các khóa từ 40K trở về trước chưa thi đạt tiếng Anh đầu vào. Đối với nhóm này, sinh viên phải đăng ký và nộp lệ phí dự thi tại phòng Khảo thí và ĐBCLGD từ ngày 31/08/2015 đến hết ngày 03/09/2015.

  2. Thời gian thi14h00 ngày 06/09/2015 (Chủ nhật)

  3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm kiểm tra các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và ngữ pháp thực hành.

  4. Danh sách thi: Được công bố tại Website của Trường vào 17h00 ngày 05/09/2015.

  Lưu ý: Khi đi thi, sinh viên phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh.

  5. Đánh giá kết quả: 

  Căn cứ kết quả thi (theo thang điểm 100), Nhà trường sẽ phân loại để xếp lớp hoặc miễn học và công nhận kết quả điểm các học phần tiếng Anh đại cương theo quy định như sau:

  - Từ 0 - 34 điểm: Sinh viên phải học lớp tiếng Anh dự bị.

  Từ 35 - 69 điểm: Sinh viên được xếp lớp học học phần tiếng Anh đại cương A2.1 trong học kỳ 1/2015-2016.

  Từ 70 - 84 điểm: Sinh viên được miễn học và nhận điểm 10 học phần tiếng Anh đại cương A2.1, đồng thời được xếp lớp học học phần tiếng Anh đại cương A2.2 trong học kỳ 1/2015-2016.

  - Từ 85 - 100 điểm: Sinh viên được miễn học và nhận điểm 10 học phần tiếng Anh đại cương A2.1 và tiếng Anh đại cương A2.2.

  6. Miễn thi tiếng Anh đầu vào: 

  Những sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực (trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp) được xét miễn thi tiếng Anh đầu vào, miễn học và được công nhận điểm các học phần tiếng Anh đại cương theo quy định. (Xem nội dung quy định tại đây)

  Để đăng ký xét miễn thi tiếng Anh đầu vào, sinh viên cần nộp chứng chỉ (bản sao công chứng có kèm theo bản chính để đối chiếu) về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trong ngày 04//09/2015.

   

  Trân trọng.

 • Thông báo tuyển sinh Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 32

  Thông báo tuyển sinh Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 32

  1.Thông báo tuyển sinh cao học khóa 32

  2.Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 32

  3. Danh mục các ngành đúng/ngành gần và các học phần phải học bổ sung khi thi tuyển cao học

   

 • Lịch thi các lớp cao học khóa 29 và khóa 30

  Học viên tải về lịch thi Tại đây

 • Thời khóa biểu học kì thứ 2 lớp K30.TRI.ĐN

  Thời khóa biểu học kì thứ 2 lớp K30.TRI.ĐN