DHKT

 • Danh sách sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020 (46K) hủy học phần tiếng Anh IELTS Beginners 1, 2

  Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2020 (46K)

   

  Thực hiện thông báo kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa tuyển sinh năm 2020 – Đợt thi ngày 12/12/2020 (chi tiết xem tại http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/12272), Phòng Đào tạo kính gửi sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2020 (khóa 46K) danh sách sinh viên đã thực hiện việc hủy học phần tiếng Anh IELTS BEGINNERS 1, 2 bằng tài khoản cá nhân của sinh viên. Danh sách chi tiết, sinh viên có thể xem tại đây.

  Trường hợp sinh viên có phản hồi với kết quả rút học phần, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo hoặc qua số điện thoại 02363 950 110 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.


  Trân trọng!


 • Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Đợt 1 - Học kỳ I/2015-2016

  Nhà trường đã tổng hợp xong danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Đợt 1 - Học kỳ I năm học 2015-2016. Sinh viên xem danh sách đăng ký Tại đây.

  Trân trong.

 • Đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần đợt 2 và 3 (khóa 41K), học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

  Kính gửi:    - Sinh viên đại học Hệ chính quy.

   

        Hiện nay, Nhà trường đã thực hiện công bố điểm thi kết thúc học phần ngay khi hoàn thành điểm và dự kiến sẽ công bố điểm của sinh viên khóa 41K, học kỳ 1, năm học 2015-2016 trước ngày 28/01/2016.

        Thực hiện quy định về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần của Trường, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức để sinh viên khóa 41K đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2015-2016 từ ngày 21/01/2016 đến hết ngày 05/02/2016.

        Sinh viên có yêu cầu phúc khảo điểm cần thực hiện đăng ký phúc khảo điểm trực tuyến theo các bước sau:

        Bước 1. Đăng nhập vào trang http://daotao.due.edu.vn/, chọn mục Phúc khảo điểm thi.

       Bước 2. Lựa chọn các học phần cần phúc khảo điểm. Hệ thống sẽ thông báo các học phần đề nghị phúc khảo điểm và lệ phí phúc khảo. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin, thực hiện điều chỉnh các học phần phúc khảo (nếu cần) và xác nhận các học phần đề nghị phúc khảo.

        Bước 3. Hệ thống sẽ yêu cầu sinh viên xác nhận lại danh sách các học phần đề nghị phúc khảo điểm và tổng lệ phí. Sinh viên thực hiện việc xác nhận và hoàn tất việc đăng ký phúc khảo.

        Bước 4. Nộp lệ phí phúc khảo vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á trước ngày 06/02/2016.


  Lưu ý:

        - Sinh viên có thể đăng ký phúc khảo điểm nhiều lần trong thời gian Nhà trường mở đăng ký nhưng hạn cuối hoàn thành đăng ký phúc khảo là 24h ngày 05/02/2016.

        - Việc sinh viên đăng ký và xác nhận trên trang web đào tạo của Trường là đề nghị chính thức. Sinh viên không cần in và nộp đơn cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

        - Trường hợp sinh viên không nộp lệ phí phúc khảo điểm trước ngày 06/02/2016 thì đề nghị phúc khảo điểm vẫn được thực hiện và lệ phí phúc khảo sẽ được tính vào học phí kỳ tiếp theo.

   

  Đề nghị sinh viên các lớp Hệ chính quy thực hiện đúng nội dung thông báo này.

  Trân trọng!

 • Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào - Đợt 2 năm học 2015-2016

  THÔNG BÁO

  V/v kiểm tra tiếng Anh đầu vào - Đợt 2 năm học 2015-2016

   

  Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy

   

  Theo quy định của Đại học Đà Nẵng, tất cả sinh viên phải tham dự kiểm tra Tiếng Anh đầu vào để phân loại trình độ, xếp lớp và xét miễn các học phần Tiếng Anh đại cương. Thực hiện quy định này, Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đợt 2 năm học 2015-2016 kế hoạch như sau:

  1.        Đối tượng dự thi: Sinh viên các khóa chưa thi đạt Tiếng Anh đầu vào (trừ sinh viên đang học Tiếng Anh dự bị trong Học kỳ 1 năm học 2015-2016).

  Sinh viên phải đăng ký và nộp lệ phí dự thi (50.000đ) tại phòng Khảo thí và ĐBCLGD từ ngày 05/01/2016 đến hết ngày 08/01/2016.

  2.       Thời gian thi09h00 ngày 13/01/2016

  3.       Hình thức thi: Thi trắc nghiệm kiểm tra các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu và ngữ pháp thực hành.

  4.       Danh sách thi: Được công bố tại Website của Trường vào 17h00 ngày 11/01/2016.

  Lưu ý: Khi đi thi, sinh viên phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh.

  5.       Đánh giá kết quả: 

  Căn cứ kết quả thi (theo thang điểm 100), Nhà trường sẽ phân loại để xếp lớp hoặc miễn học và công nhận kết quả điểm các học phần Tiếng Anh đại cương theo quy định như sau:

  -        Từ 0-34 điểm: Sinh viên phải học lớp tiếng Anh dự bị.

  -        Từ 35 - 69 điểm: Sinh viên được xếp lớp học học phần Tiếng Anh đại cương A2.1.

  -        Từ 70-84 điểm: Sinh viên được miễn học và nhận điểm 10 học phần Tiếng Anh đại cương A2.1, đồng thời được xếp lớp học học phần Tiếng Anh đại cương A2.2.

        -        Từ 85-100 điểm: Sinh viên được miễn học và nhận điểm 10 học phần Tiếng Anh đại cương A2.1 và Tiếng Anh đại cương A2.2.

  Trân trọng.

   

 • Đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần đợt 1, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

  Kính gửi:    - Sinh viên đại học Hệ chính quy.

   

        Hiện nay, Nhà trường đã thực hiện công bố điểm thi kết thúc học phần ngay khi hoàn thành điểm và dự kiến sẽ công bố điểm của tất cả học phần thi trong đợt 1 (dành cho sinh viên khóa 40K trở về trước), học kỳ 1, năm học 2015-2016 trước ngày 07/01/2016.

        Thực hiện quy định về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần của Trường, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức để sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần thi trong đợt 1, học kỳ 1, năm học 2015-2016 từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 10/01/2016.

        Sinh viên có yêu cầu phúc khảo điểm cần thực hiện đăng ký phúc khảo điểm trực tuyến theo các bước sau:

        Bước 1. Đăng nhập vào trang http://daotao.due.edu.vn/, chọn mục Phúc khảo điểm thi.

       Bước 2. Lựa chọn các học phần cần phúc khảo điểm. Hệ thống sẽ thông báo các học phần đề nghị phúc khảo điểm và lệ phí phúc khảo. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin, thực hiện điều chỉnh các học phần phúc khảo (nếu cần) và xác nhận các học phần đề nghị phúc khảo.

        Bước 3. Hệ thống sẽ yêu cầu sinh viên xác nhận lại danh sách các học phần đề nghị phúc khảo điểm và tổng lệ phí. Sinh viên thực hiện việc xác nhận và hoàn tất việc đăng ký phúc khảo.

        Bước 4. Nộp lệ phí phúc khảo vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á trước ngày 12/01/2016.


  Lưu ý:

        - Sinh viên có thể đăng ký phúc khảo điểm nhiều lần trong thời gian Nhà trường mở đăng ký nhưng hạn cuối hoàn thành đăng ký phúc khảo là 24h ngày 10/01/2016.

        - Việc sinh viên đăng ký và xác nhận trên trang web đào tạo của Trường là đề nghị chính thức. Sinh viên không cần in và nộp đơn cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

        - Trường hợp sinh viên không nộp lệ phí phúc khảo điểm trước ngày 12/01/2016 thì đề nghị phúc khảo điểm vẫn được thực hiện và lệ phí phúc khảo sẽ được tính vào học phí kỳ tiếp theo.


  Đề nghị sinh viên các lớp Hệ chính quy thực hiện đúng nội dung thông báo này.

  Trân trọng!

 • Tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy

  THÔNG BÁO

  V/v Tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy

       Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

       Nhằm góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường sẽ tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy các lớp học phần trong học kỳ I năm học 2015-2016.

       Khi truy cập vào tính năng xem điểm thi kết thúc học phần trên trang http://daotao.due.udn.vn, sinh viên sẽ nhận được phiếu khảo sát về hoạt động giảng dạy của lớp học phần tương ứng. Sinh viên tiến hành trả lời tất cả các câu hỏi trong phiếu khảo sát. Sau khi trả lời xong các câu hỏi sinh viên cần nhấn nút Cập nhật để hoàn tất việc lưu thông tin.

       Nhà trường đề nghị tất cả sinh viên dành thời gian để trả lời nghiêm túc, đầy đủ và có trách nhiệm các phiếu khảo sát này.

       Trân trọng.

 • Thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh - Đợt 2 - Năm học 2015-2016

  Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy

  Nhằm công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh của Trường Đại học Kinh tế cho sinh viên hệ Chính quy, Nhà trường tổ chức thi theo kế hoạch như sau:

  - Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên hệ chính quy từ khóa tuyển sinh 2013 (39K) trở về trước có nhu cầu kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế, ưu tiên những sinh viên sắp tốt nghiệp và sinh viên đăng ký sớm.

  - Thời gian thi7h00 Thứ bảyngày 31 tháng 10 năm 2015.

  - Quy trình đăng ký:

  Bước 1: Đăng ký

  Từ ngày 21/10/2015 đến hết ngày 26/10/2015, đăng nhập vào trang web http://daotao.due.udn.vn, chọn mục Đăng ký thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh để tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

  Bước 2: Nộp lệ phí

  Sau khi đăng ký tại trang web, sinh viên nộp lệ phí thi và cấp giấy chứng nhận qua tài khoản sinh viên tại Ngân hàng Đông Á trước 8h00 ngày 27/10/2015.

  - Lệ phí thi: 80.000 đồng/sinh viên.

  - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (nếu sinh viên có đăng ký): 20.000 đồng/sinh viên.

  Bước 3: Nộp ảnh

  Sinh viên nộp 1 ảnh 3x4 (ghi rõ học tên, lớp, ngày sinh ở mặt sau) để làm hồ sơ dự thi tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong ngày Thứ tư (28/10/2015).

  Yêu cầu đăng ký dự thi của sinh viên chỉ được chấp nhận sau khi nộp lệ phí và ảnh. Trường hợp sinh viên không nộp đúng hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký.

  Bước 4: Kiểm tra danh sách thi

  Danh sách thi sẽ được công bố trên trang web http://due.udn.vn và trước cửa phòng thi vào Thứ sáu, ngày 30/10/2015. Sinh viên kiểm tra danh sách thi và đi thi đúng lịch.

  Sinh viên phải mang thẻ sinh viên hoặc Chứng minh thư nhân dân mới được vào phòng thi.

  Trân trọng! 

 • Thông báo đăng ký học chương trình thứ 2 cho sinh viên các lớp Hệ chính quy

  THÔNG BÁO

           

              Kính gửi:    Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

             Căn cứ Quy định số 6636/ĐT ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc học cùng lúc hai chương trình, những sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng đăng ký học chương trình thứ hai cần nghiên cứu kỹ Quy định này và đăng ký học chương trình thứ hai theo kế hoạch sau:

             - Từ ngày 5/10/2015 đến ngày 16/10/2015: Sinh viên thực hiện việc đăng ký học chương trình thứ hai trực tuyến trên trang web của Trường, sau đó in Đơn đăng ký học chương trình thứ hai. Đơn đăng ký học chương trình thứ hai của sinh viên phải có ý kiến đồng ý của Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa quản lý sinh viên.

             - Ngày 20/10/2015 (Thứ ba): Sinh viên nộp Đơn đăng ký học chương trình thứ hai về Phòng Đào tạo. Những sinh viên có đủ điều kiện Nhà trường sẽ trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng xem xét và ra quyết định cho phép học chương trình thứ hai kể từ kỳ 2 năm học 2015-2016.

             - Khi có Quyết định của Đại học Đà Nẵng, Nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên nhận Quyết định về việc cho phép học chương trình thứ hai tại văn phòng Khoa quản lý sinh viên. Sinh viên được phép học chương trình thứ hai cần nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo của chuyên ngành thứ hai để đăng ký học trong các học kỳ tới.

              Lưu ý: Ngành sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai phải khác ngành sinh viên đang học. Trong đợt đăng ký chương trình hai kỳ này, Nhà trường tuyển sinh đào tạo 26 chuyên ngành thuộc 16 ngành gồm: Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Luật, Luật kinh tế, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị nhân lực, Kinh doanh thương mại, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý nhà nước và Thống kê. Danh mục và thông tin chi tiết về các ngành và chuyên ngành đào tạo, sinh viên xem tại trang web: ​​www.due.udn.vn mục Đào tạo/Thông tin tuyển sinh.

            Đề nghị sinh viên thực hiện việc đăng ký học chương trình thứ hai theo đúng kế hoạch trên.

            Trân trọng!             

   

 • Danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 các lớp chất lượng cao khóa 41

  THÔNG BÁO

            Kính gửi: Sinh viên các lớp K41 chương trình đào tạo chất lượng cao

            Hiện nay Nhà trường đã hoàn thành việc phân chia các lớp học tiếng Anh và thời khóa biểu các lớp học phần tiếng Anh cho sinh viên các lớp K41CLC. Đề nghị sinh viên tra cứu danh sách lớp và thời khóa biểu đề tham gia học đầy đủ.

            Danh sách lớp học và thời khóa biểu xem tại đây:

  -         ​​​Danh sách lớp tiếng Anh tăng cường

  -         ​​​Danh sách lớp PRE-IELTS 1

  -         ​​​Danh sách lớp PRE-IELTS 2

  -         ​​​Danh sách lớp IELTS BEGINNERS 1

  -         ​​​Danh sách lớp IELTS BEGINNERS 2

  -         ​​​Danh sách lớp IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  -         Danh sách lớp IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  -         Danh sách lớp IELTS INTERMEDIATE 1

  -         Danh sách lớp IELTS INTERMEDIATE 2

  -        Danh sách lớp IELTS UPPER-INTERMEDIATE 1

  -         ​​​Danh sách lớp IELTS UPPER-INTERMEDIATE 2

  -         ​​​Danh sách lớp IELTS UPPER-INTERMEDIATE 3

  -         ​​​Danh sách lớp IELTS UPPER-INTERMEDIATE 4

  -         Thời khóa biểu lớp tiếng Anh tăng cường

  -         Thời khóa biểu các lớp tiếng Anh chính khóa

  .          Thời gian học của các lớp tiếng Anh tăng cường bắt đầu từ thứ 2 ngày 28/9/2015.         

  Trân trọng.

 • Kết quả xét cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp (dự kiến) học kỳ I năm học 2015 - 2016 sinh viên các lớp Hệ chính quy

  THÔNG BÁO

   

  Kính gửi:     Sinh viên các lớp Chính quy.

           

           Nhà Trường đã thực hiện việc xét cảnh báo, thôi học và học tiếp kể từ học kỳ 1 năm học 2015-2016. Kết quả xét dự kiến đã được thông báo đến từng sinh viên qua tài khoản cá nhân.

           Đề nghị sinh viên vào tài khoản cá nhân xem kết quả và phản hồi ý kiến trực tiếp về Phòng Đào tạo (số điện thoại cô Hà: 0905317789) trước 16h00 ngày thứ ba 29/9/2015 để được giải quyết. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.

           Trân trọng!