DHKT

Thông báo về lớp học phần THỂ DỤC 2 đối với SV khóa 48K

07/02/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy 48K;

Do hạn chế về quy mô và số lượng lớp mỗi kỳ, Nhà trường chỉ mở các lớp học phần THỂ DỤC theo từng khóa đào tạo. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn nhiều sinh viên 48K chưa đăng ký học phần THỂ DỤC 2. Vì vậy, những sinh viên có nhu cầu làm ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HỌC PHẦN và nộp về Phòng Đào tạo trước 11h00 ngày 09/02/2023. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110 - thầy Đức hoặc cô Trang).

Trân trọng!