DHKT

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020

29/07/2020

Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2020, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

1. Chuyên ngành Ngoại thương

2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

6. Chuyên ngành Kế toán

7. Chuyên ngành Ngân hàng

8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

10. Chuyên ngành kinh tế lao động

11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

12. Chuyên ngành Marketing

13. Chuyên ngành Luật kinh tế

14. Chuyên ngành Tin học quản lý

15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

18. Chuyên ngành Kiểm toán

19. Chuyên ngành Luật học

20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

22. Chuyên ngành thương mại điện tử

23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

24. Chuyên ngành tài chính công

25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

27. Chuyên ngành Hành chính công

28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

29. Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh