DHKT

Phòng công tác sinh viên

THỐNG KÊ HỌC BỔNG CỦA KHỐI DOANH NGHIỆP TRONG NĂM HỌC 2023-2024

27/12/2023
LOP MA_SINH_VIEN HO_LOT TEN NGAY_SINH DON_VI_BAN_HANH TIEN_HB
48K02.2 221121302235 Lê Thị Thùy Trinh 26/05/2004 Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup 20.000.000
48K15.2 221122015223 Đoàn Nguyễn Hoàng Kiều 09/04/2004 Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup 20.000.000
47K07.2 211121407229 Dư Thị Quỳnh 12/03/2003 Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup 20.000.000
48K17.2 221121317201 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/01/2004 Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup 20.000.000
48K06.3 221121006301 Nguyễn Thị Mỹ An 08/02/2004 Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup 20.000.000
49K08.2 231124008220 Lê Thị Hàn Huyên 15/03/2005 Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup 20.000.000
49K01.1 231121601138 Nguyễn Thị Phương 19/09/2005 Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup 20.000.000
48K15.3 221122015331 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 21/04/2004 Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup 20.000.000
47K01.5 211121601539 Hoàng Ái Phụng 02/01/2003 Uỷ ban Giải thưởng KOVA 10.000.000
46K08.1 201124008110 Bùi Thị Khánh Hòa 28/06/2002 Uỷ ban Giải thưởng KOVA 10.000.000
47K31.3 211123031340 Nguyễn Thị Tú Tâm 01/09/2003 Uỷ ban Giải thưởng KOVA 10.000.000
47K02.1 211121302114 Nguyễn Nguyên Ngọc 22/09/2003 Uỷ ban Giải thưởng KOVA 10.000.000
46K06.2 201121006237 Hồ Thị Thảnh 19/10/2002 Uỷ ban Giải thưởng KOVA 10.000.000
46K23.2 201121723248 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/01/2002 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Chi nhánh Miền Trung 10.000.000
46K02.1 201121302123 Võ Minh Nhật 21/01/2002 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Chi nhánh Miền Trung 10.000.000
46K08.1 201124008108 Hồ Thị Phương Dung 01/10/2002 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Chi nhánh Miền Trung 10.000.000
46K15.1 201122015124 Phan Phụng Trúc Ly 05/12/2002 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Chi nhánh Miền Trung 10.000.000
46K27 201121927130 Nguyễn Thị Thơm 02/03/2002 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Chi nhánh Miền Trung 10.000.000
47K22.3 211124022332 Nguyễn Thị Thanh Ngân 26/01/2003 Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội Việt Nam – VESAF, NFP 10.000.000
48K15.3 221122015331 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 21/04/2004 Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội Việt Nam – VESAF, NFP 10.000.000
48K12 221123012105 Đặng Lê Hoàng Ngọc 22/11/2004 Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội Việt Nam – VESAF, NFP 10.000.000
47K01.5 211121601535 Trần Võ Quỳnh Như 06/03/2003 Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội Việt Nam – VESAF, NFP 10.000.000
46K28.1 201123028129 Hồ Thị Phượng Thủy 02/06/2002 Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội Việt Nam – VESAF, NFP 10.000.000
46K25.1 201121325138 Nguyễn Huyền Trang 07/01/2002 Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội Việt Nam – VESAF, NFP 10.000.000
49K15.3 231122015313 Trần Thị Hồng 02/04/2005 Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội Việt Nam – VESAF, NFP (Mới thêm) 10.000.000
49K23.1 231121723120 Lê Hoàng Bảo Ngọc 05/09/2005 Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội Việt Nam – VESAF, NFP (Mới thêm) 10.000.000
47K08.3 211124008302 Hoàng Thị Phương Anh 27/04/2003 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K17.1 221121317135 Nguyễn Thị Kiều Trinh 18/02/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K12 221123012109 Võ Thị Kim Oanh 25/09/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
47K18.3 211121006344 Hoàng Thị Thanh Thảo 17/11/2003 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K01.3 221121601330 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 19/11/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
47K28.1 211123028109 Nguyễn Thị Thanh Hoài 29/04/2003 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K31.3 221123031338 Nguyễn Thị Trâm 16/12/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K32.2 221121132208 Lê Thị Trà Giang 30/01/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K32.2 221121132242 Nguyễn Thị Minh Phương 30/09/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K25.1 221121325127 Nguyễn Thị Hà Như 14/06/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K25.4 221121325451 Phạm Thị Hoài Thương 24/10/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K01.5 221121601552 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/01/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
46K20.2 201121120246 Nguyễn Anh Thi 20/06/2002 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
47K08.2 211124008206 Nguyễn Thị Khánh Diệp 03/06/2003 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K15.3 221122015331 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 21/04/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
48K25.4 221121325464 Trần Thị Vui 23/07/2004 Quỹ học bổng Đồng Hành 4.000.000
47K12 211123012105 Trần Như Bình 02/01/2003 Ngân hàng Sacombank 10.000.000
46K23.4 201121723431 Nguyễn Huỳnh Thu Sương 11/09/2002 Ngân hàng Sacombank 10.000.000
47K22.1 211124022129 Võ Thị Diệu Như 25/07/2003 Ngân hàng Sacombank 10.000.000
47K21.1 211121521128 Nguyễn Thị Mùi 20/10/2003 Ngân hàng Sacombank 10.000.000
46K07.2 201121407228 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/04/2002 Ngân hàng Sacombank 10.000.000
48K03.1 221121703102 Mai Hải Đăng 19/10/2004 Tập đoàn thép JFE Nhật Bản
47K28.2 211123028252 Đường Yến Vy 13/08/2003 Tập đoàn thép JFE Nhật Bản
48K07.2 221121407236 Dương Thị Kim Tỵ 01/06/2004 Tập đoàn thép JFE Nhật Bản
47K18.2 211121018236 Bùi Phan Hoàng Oanh 09/06/2003 Tập đoàn thép JFE Nhật Bản
46K15.3 201122015341 Lê Thu Thảo 11/09/2002 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
46K22.2 201124022213 Nguyễn Thị Ngọc 20/06/2002 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
46K25.1 201121325107 Phan Thị Thanh Hoài 11/03/2002 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
47K01.1 211121601104 Phạm Thanh Bình 23/01/2003 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
47K01.6 211121601638 Phạm Ngọc Phú 06/10/2003 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
47K31.3 211123031334 Bùi Thị Trúc Phương 14/03/2003 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
46K12.3 201123012341 Nguyễn Thị Hoàng Trà 21/08/2002 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
46K19 201120919150 Nguyễn Thị Huỳnh Như 29/03/2002 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
47K06.2 211121006231 Thái Hằng Na 17/12/2003 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
48K13.1 221120913113 Bùi Thị Thu 07/11/2004 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
46K21.1 201121521116 Trần Khánh Huyền 18/10/2001 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
47K06.5 211121006531 Phạm Thị Thuý Nga 01/08/2003 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
46K08.1 201124008143 Đặng Thị Tuyết 08/08/2002 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
48K03.1 221121703122 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 22/02/2004 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
48K03.1 221121703106 Nguyễn Thy Hạ 23/04/2004 Tập đoàn Mirae Asset 10.000.000
48K07.3 221121407329 Trương Triều Thiên 15/10/2004 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ngũ Hành Sơn 10.000.000
49K22.3 231124022336 Nguyễn Đoàn Hoài Thương 06/07/2005 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ngũ Hành Sơn 10.000.000
46K23.2 201121723237 Phạm Thanh Thanh 16/02/2002 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
47K31.3 211123031346 Hoàng Thị Thu Thủy 20/02/2003 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
48K31.3 221123031333 Mai Thị Thanh Thảo 28/05/2004 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
49K15.3 231122015307 Nguyễn Phúc Đoan 18/03/2005 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
49K21.1 231121521238 Trà Thị Kiều Trinh 11/06/2005 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
46K22.2 201124022246 Trần Thị Phương 02/08/2002 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
49K01.2-E 231121699222 Lê Trúc Linh 23/02/2005 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
48K29.1 221124029153 Lê Thị Hà Vy 31/05/2004 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
48K23.2 221121723224 Lê Thị Kim Ngân 15/07/2004 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
49K15.4 231122015431 Nguyễn Thị Hoàng Nhung 26/04/2005 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
49K05 231121505135 Nguyễn Thị Anh Nhi 11/02/2005 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
48K13.2 221120913227 Trần Thị Ánh Ngân 18/07/2004 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
47K17 211121317168 Nguyễn Thị Tường Vi 14/06/2003 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
47K07.1 211121407104 Nguyễn Quỳnh Hương 05/12/2003 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
46K01.1 201121601110 Nguyễn Thị Thu Hồng 27/04/2002 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
49K23.1 231121723124 Lê Thị Ánh Nguyệt 01/12/2005 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 5.000.000
46K23.4 201121723431 Nguyễn Huỳnh Thu Sương 11/09/2002 Công đoàn ĐHĐN & Agribank Nam Đà Nẵng 10.000.000
46K06.6 201121006626 Nguyễn Bích Ngọc 03/09/2002 Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) 7.000.000
46K23.2 201121723242 Ngô Thị Thanh Tiền 21/10/2001 Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) 7.000.000
47K08.1 211124008116 Nguyễn Cao Phương Nguyên 05/07/2003 Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) 7.000.000
47K31.3 211123031349 Hoàng Thị Ngọc Trâm 09/11/2003 Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) 7.000.000
48K01.1 221121601139 Lê Nguyễn Minh Trang 03/02/2004 Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) 7.000.000
47K25.2 211121325214 Bùi Thị Mỹ Hạnh 23/10/2002 Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) 7.000.000
48K03.1 221121703108 Nguyễn Thị Kim Hướng 04/05/2004 Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh 10.771.263
48K01.3 221121601330 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 19/11/2004 Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh 10.771.263
48K31.1 221123031128 Trần Hoàng Nhã Quỳnh 28/09/2004 Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh 10.771.263
48K01.5 221121601540 Nguyễn Thị Thanh 06/03/2004 Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh 10.771.263
48K33 221122033149 Nguyễn Thị Trà Vi 20/09/2004 Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh 10.771.263
48K17.1 221121317142 Trần Mai Thúy Vy 26/11/2004 Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh 10.771.263
47K23.2 211121723232 Lò Thị Hoài Thu 13/11/2003 Quỹ Học bổng Vừ A Dính 1.500.000
48K07.1 221121407123 Siu Thương 25/02/2004 Quỹ Học bổng Vừ A Dính 1.500.000
48K20 221121120131 Mông Thị Thúy Nhân 02/12/2004 Quỹ Học bổng Vừ A Dính 1.500.000
48K17.1 221121317131 Trương Thị Thương 05/04/2004 Quỹ Học bổng Vừ A Dính 1.500.000
49K01.3 231121601340 Phan Ngọc Tường Vy 26/02/2005 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 10.000.000
46K18.1 201121018103 Hồ Nguyễn Hồng Anh 26/01/2002 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 3.000.000
46K12.1 201123012123 Đỗ Trúc My 12/07/2002 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 3.000.000
46K01.2 201121601202 Võ Thị Thiên Ân 25/03/2002 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 3.000.000
47K30 211121330126 Phùng Khánh Linh 30/10/2003 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 3.000.000
46K22.2 201124022239 Dương Lê Thảo Nhi 17/09/2002 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 3.000.000
46K15.1 201122015108 Nguyễn Đỗ Châu Giang 25/11/2002 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 3.000.000
46K12.3 201123012110 Lê Thị Ngọc Hiền 30/10/2002 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
46K17.2 201121317236 Nguyễn Thị Thu 05/01/2002 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
47K07.1 211121407128 Dương Thị Xuân Thu 15/11/2003 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
49K21.2 231121521239 Nguyễn Thị Trinh 26/01/2005 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
46K17.2 201121317226 Phạm Chí Nguyên 14/11/2002 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
48K08.2 221124008213 Trần Nguyễn Thị Ngọc Hương 07/08/2004 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
47K15.1 211122015136 Hoàng Thị Thanh Trà 24/09/2003 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
47K09 211121209107 Nguyễn Thị Diễm Hằng 25/01/2003 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
46K23.4 201121723438 Hoàng Phạm Lệ Thương 08/11/2002 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
47K31.2 211123031249 Nguyễn Đức Trãi 15/08/2003 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
47K19 211120919169 Đặng Thị Ánh Tuyết 10/06/2003 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
47K22.2 211124022201 Nguyễn Hoài An 03/03/2003 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
46K04.2 201121104212 Đinh Thị 16/03/2002 Đại học Đà Nẵng - Lễ Vinh danh thủ khoa 5.000.000
46K28.2 201123028216 Lê Thị Mai 30/09/2002 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
46K05 201121505113 Nguyễn Ngọc Thu Hiền 03/01/2002 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
46K04.1 201121104153 Võ Thị Tú Uyên 01/01/2002 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
46K23.3 201121723312 Phạm Thị Thu Hương 27/10/2002 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
46K03.2 201121703215 Trần Thị Hiếu 01/11/2002 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
47K14 211121514117 Chế Mậu Hành 26/03/2002 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
47K17 211121317169 Phùng Thị Yến Vi 17/06/2003 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
48K33 221122033139 Trần Thị Lệ Thu 23/01/2004 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
48K03.2 221121703212 Nguyễn Thị Như Huyền 02/08/2004 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
48K06.6 221121006649 Pham Trần Thế Toàn 23/03/2004 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
49K29.2 231124029218 Lê Hoài Nam 25/01/2005 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
49K21.2 231121521240 Trần Quang Vinh 10/09/2005 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
49K15.4 231122015402 Hồ Thị Kim Anh 20/10/2005 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
49K18.3 231121018336 Lê Thị Quỳnh Như 10/02/2005 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
49K23.2 231121723223 Hồ Thị My Mỹ 19/02/2004 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
49K08.2 231124008242 Nguyễn Thị Tuyết Quân 21/01/2005 Quỹ Children of Vietnam 4.500.000
46K01.1 201121601101 Nguyễn Thị Bích Đào 06/10/2002 Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana ( KVSC) 4.200.000
47K31.3 211123031349 Hoàng Thị Ngọc Trâm 09/11/2003 Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana ( KVSC) 4.200.000
46K25.2 201121325240 Trần Minh Quân 05/03/2002 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn 2.500.000
46K02.4 201121302405 Huỳnh Thị Diễm 21/01/2002 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn 2.500.000
46K29.1 201124029125 Cao Thị Mỹ Linh 01/06/2002 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn 2.500.000
48K22.2 221124022124 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 11/04/2004 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn 2.500.000
48K18.1 221121018128 Đặng Công Nguyên 23/04/2004 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn 2.500.000
46K23.4 201121723434 Bùi Thị Thảo 30/03/2002 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn 2.500.000
47K01.7 211121601751 Nguyễn Minh Ánh Trang 28/08/2003 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn 2.500.000
48K01.4 221121601413 Đỗ Duy Hùng 20/01/2004 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn 2.500.000
47K15.2 211122015202 Phan Thị Quỳnh Anh 22/01/2003 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn 2.500.000
46K03.4 201121703446 Nguyễn Thị Tường Vi 19/09/2002 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sông Hàn 2.500.000
49K18.2 231121018241 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 18/07/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.2 231121006237 Lê Thị Hồng Quyên 22/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K25.5 231121325511 Châu Thị Hiếu 10/09/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K01.2-E 231121699239 Đoàn Thị Xuân Trang 04/02/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K01.4 231121601431 Nguyễn Thị Nghĩa 07/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K03.1 231121703105 Trần Thị Dung 25/05/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.2 231121006211 Đỗ Lê Như Hằng 02/05/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.4 231121006449 Trần Thanh Vân 25/12/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.5 231121006507 Đặng Hương Giang 21/04/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.6 231121006642 Nguyễn Thị Hiền Thục 01/05/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K07.1 231121407137 Cao Thị Thanh Thúy 12/09/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K07.1 231121407121 Trần Thị Trà My 28/03/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K08.2 231124008220 Lê Thị Hàn Huyên 15/03/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K08.2 231124008253 Nguyễn Thị Kim Tương 27/06/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K14.2 231121514228 Trần Thanh Nhã 15/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K14.2 231121514244 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/11/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K15.2 231122015219 Hoàng Ngọc Thùy Linh 29/06/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K16 231122016113 Lê Phương Thảo 02/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K19 231120919156 Trần Thị Thanh Thư 18/07/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K23.1 231121723119 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 28/12/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K23.2 231121723213 Đống Thị Thúy Hậu 12/02/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K23.2 231121723211 Lê Thị Hà Giang 16/10/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K23.3 231121723308 Đinh Đại Cường 25/04/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K25.3 231121325314 Nguyễn Thị Thanh Hương 13/08/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K25.3 231121325321 Đống Thị Thu Mỹ 12/02/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K25.4 231121325442 Nguyễn Nhật Tân 16/12/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K26 231121726125 Phan Thị Quỳnh Như 08/11/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K28 231123028137 Nguyễn Khắc Phương Oanh 27/03/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K29.2 231124029218 Lê Hoài Nam 25/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K30.1 231121330131 Đào Thủy Tiên 12/02/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K32.1 231121132114 Lương Hồ Minh Hằng 20/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K32.3 231121132320 Đỗ Thị Kim Loan 06/07/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K33 231122033138 Phan Thị Tuyết Nhung 06/05/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K05 231121505117 Võ Thị Phương Liên 01/07/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.1 231121006134 Nguyễn Thị Tình 07/06/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.2 231121006222 Nguyễn Thị Lợi 13/08/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.3 231121006318 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/09/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.3 231121006320 Nguyễn Ngọc Ánh Linh 28/10/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.4 231121006417 Hoàng Thị Tân Liên 04/08/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.4 231121006420 Huỳnh Thị Thùy Linh 14/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K06.5 231121006535 Hoàng Minh Quyên 25/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K08.2 231124008209 Võ Thành Danh 07/11/2004 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K08.2 231124008259 Nguyễn Thị Tường Vi 03/08/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K13.1 231120913147 Lý Diệu Trân 06/10/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K14.1 231121514135 Nguyễn Thị Hoài Oanh 16/03/2004 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K14.1 231121514154 Nguyễn Thị Lê Uyên 06/09/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K14.2 231121514217 Trương Thị Lan 18/02/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K15.2 231122015239 Nguyễn Viết Khánh Thư 18/11/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K15.3 231122015326 Lê Nguyễn An Nguyên 08/06/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K15.4 231122015416 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/07/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K17.1 231121317118 Đinh Vũ Nhật Hương 12/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K17.1 231121317109 Lê Thị Mỹ Đức 10/06/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K20 231121120121 Trần Thị Thùy 16/06/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K21.1 231121521136 Nguyễn Thị Tiến 28/02/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K21.2 231121521205 Hoàng Thị Kim Dung 26/10/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K21.2 231121521206 Lê Thị Tiên Dung 27/09/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K22.1 231124022120 Đặng Thành Nhân 06/08/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K23.1 231121723112 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06/03/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K23.2 231121723231 Võ Thị Linh Nhi 09/10/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K24 231121424108 Hoàng Bảo Trâm 13/03/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K25.1 231121325137 Phạm Thị Kiều Trinh 01/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K25.2 231121325229 Nguyễn Thị Phượng 05/02/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K26 231121726146 Nguyễn Thị Thanh Trúc 26/07/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K28 231123028155 Nguyễn Hồ Kim Xuyến 10/02/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K29.2 231124029239 Nguyễn Thị Trang 06/05/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K29.2 231124029244 Trần Thị Anh Xuân 30/01/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K30.2 231121330232 Đinh Thị Tuyết Nhi 29/09/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K31.2 231123031250 Nguyễn Thị Phương Trinh 10/03/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K32.1 231121132142 Lê Thị Hoài Thu 18/09/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K32.3 231121132338 Lê Thị Thơm 14/05/2005 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng 3.000.000
49K12 231123012113 Lê Thị Trà My 06/01/2004 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K25.4 231121325436 Nguyễn Thị Phước 05/08/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K06.5 231121006532 Hoàng Nam Phương 11/11/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K13.1 231120913141 Trần Nguyên Thảo 12/03/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K14.1 231121514128 Hoàng Thị Bảo Ngọc 10/09/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K18.1 231121018134 Mai Anh Thư 25/04/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K29.1 231124029145 Nguyễn An Như Ý 20/06/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K33 231122033146 Nguyễn Thanh Quý 01/10/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K12 231123012109 Võ Phương Huyền 13/10/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K13.1 231120913149 Trần Thị Quỳnh Trang 20/04/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K01.2 231121601217 Lương Thị Trà My 13/09/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K06.6 231121006613 Lò Thị Thu Hương 12/06/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K30.2 231121330203 Vi Thị Thục Anh 13/11/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K02 231121302124 Lữ Thị Lan 27/01/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K06.3 231121006336 Mạc Văn Quyến 21/10/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K15.2 231122015251 Nông Thị Việt 05/10/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K02 231121302107 Lô Khánh Diệp 01/09/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K07.2 231121407236 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/06/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K23.2 231121723223 Hồ Thị My Mỹ 19/02/2004 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K24 231121424104 Alăng Thị Nương 02/02/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K27 231121927123 Cao Thị Tuyết Trâm 19/03/2004 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K32.2 231121132210 Vi Vũ Thị Ngọc Dung 24/02/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K01.1-E 231121699126 Hoàng Bình Minh 05/05/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K06.1 231121006116 Nguyễn Thị Linh 26/12/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K06.2 231121006245 Trần Thủy Tiên 06/07/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K08.2 231124008231 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 09/10/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K15.1 231122015134 Bùi Thanh Thùy 01/01/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K19 231120919158 Bùi Tuệ Thư 05/01/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K22.3 231124022321 Hoàng Văn Hải Nam 17/04/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K23.1 231121723137 Dương Thị Huyền Thục 07/11/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K25.1 231121325126 Lê Thị Bảo Ngọc 14/07/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K26 231121726118 Nguyễn Trần Thục Nghi 12/07/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K06.4 231121006405 Lê Thanh Tú Chi 17/09/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K31.2 231123031227 Đinh Thị Hồng Ngọc 28/09/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K01.3 231121601326 Lê Thị Ái Ni 18/02/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K06.5 231121006526 Đỗ Như Ngọc 21/12/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K06.6 231121006632 Huỳnh Thị Kim Phương 11/11/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K08.2 231124008215 Nguyễn Thị Thanh Giang 23/03/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K12 231123012129 Hồ Thị Yến Vy 07/06/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K14.1 231121514125 Nguyễn Vĩnh Thị Trà My 14/08/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K18.2 231121018114 Trần Thị Khánh Huyền 03/11/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K19 231120919142 Lê Thị Hồng Oanh 22/09/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K19 231120919134 Lê Nguyễn Thị Ngọc 10/09/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K20 231121120118 Võ Thị Như Phước 14/10/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K21.2 231121521207 Tạ Lộc Duyên 16/05/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K22.2 231124022216 Lê Thị Trà My 03/05/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K22.4 231124022438 Lương Thị Thùy Trinh 16/05/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K25.1 231121325139 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 24/12/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K25.5 231121325538 Lê Khánh Quyên 31/10/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K31.2 231123031203 Nguyễn Hoàng Quỳnh Châu 11/03/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
49K32.2 231121132215 Nguyễn Thị Ngọc Lan 06/01/2005 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tại Đà Nẵng 3.000.000
46K25.1 201121325143 Võ Thị Bảo Uyên 11/02/2002 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng 4.000.000
46K02.3 201121302364 Nguyễn Hữu Hà Vy 12/06/2002 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng 4.000.000
46K13.2 201120913232 Phan Văn Thành Huy 01/06/2002 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng 4.000.000
46K12.3 201123012340 Cao Thị Hải Yến 15/03/2002 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng 4.000.000
46K18.3 201121018345 Phạm Thị Ngọc Phượng 08/01/2002 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng 4.000.000
46K12.2 201123012215 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 02/06/2002 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
46K25.1 201121325107 Phan Thị Thanh Hoài 11/03/2002 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
46K12.3 201123012303 Thái Bảo Châu 18/09/2002 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
47K06.2 211121006247 Nguyễn Thị Hà Thương 05/03/2003 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
47K30 211121330128 Ngô Thiên Long 14/11/2003 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
48K02.1 221121302108 Hoàng Thị Minh Hạnh 07/10/2004 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
47K25.3 211121325334 Nguyễn Ngọc Nhi 11/04/2003 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
46K23.2 201121723248 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/01/2002 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
46K01.5 201121601561 Trần Thị Ngọc Trâm 15/02/2002 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
47K18.1 211121018137 Ngô Thị Thanh Thảo 09/10/2003 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
46K02.1 201121302123 Võ Minh Nhật 21/01/2002 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
47K30 211121330126 Phùng Khánh Linh 30/10/2003 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
48K02.1 221121302123 Đặng Thị Thùy Trang 07/05/2004 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
47K18.2 211121018231 Trương Thị Bích Ngọc 10/05/2003 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
48K07.2 221121407236 Dương Thị Kim Tỵ 01/06/2004 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
47K31.3 211123031334 Bùi Thị Trúc Phương 14/03/2003 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
48K31.1 221123031128 Trần Hoàng Nhã Quỳnh 28/09/2004 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000
47K25.3 211121325352 Nguyễn Thị Thanh Thúy 15/09/2003 Ban điều hành Chương trình Học bổng sinh viên tài năng 30.000.000