DHKT

Các hội nghị hội thảo quốc tế

Các hội nghị hội thảo quốc tế do Trường Đại học Kinh tế đăng cai tổ chức hoặc đồng tổ chức: Xem tại đây


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn