DHKT

Danh sách các giảng viên có hoạt động HTQT trong nghiên cứu khoa học trong năm 2015

Trong năm 2015, một số giảng viên nhà trường đã chủ động hợp tác với các đối tác nước ngoài để thực hiện nghiên cứu và đã cùng với đối tác đăng tải nhiều công bố quốc tế.  Danh sách cụ thể như sau:

STT

Học vị

Họ

Tên

Lý lịch khoa học

1

TS.

Đoàn Ngọc Phi

Anh

Lý lịch khoa học

2

TS.

Nguyễn Trung

Kiên

Lý lịch khoa học

3

TS.

Đặng Tùng

Lâm

Lý lịch khoa học

4

TS.

Nguyễn Phúc

Nguyên

Lý lịch khoa học

5

TS.

Trương Hồng

Trình

Lý lịch khoa học

 


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn