DHKT

 • GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

  CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

   KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - MARKETING - NGÂN HÀNG - NGOẠI THƯƠNG - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP- QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG QUÁT - QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI - QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH

   * Giới thiệu chương trình

       Với ý tưởng xây dựng mô hình đào tạo chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế, Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng đã triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao bắt đầu từ năm học 2011. Chương trình này thể hiện rõ định hướng và chiến lược trở thành trường Đại học Việt Nam đào tạo chất lượng quốc tế với học phí tương ứng.
      Chương trình đào tạo chất lượng cao của nhà Trường được xây dựng dựa trên tinh hoa của giáo dục đại học trên thế giới kết hợp với đặc thù của giáo dục Việt Nam nhằm mang lại giá trị gia tăng cao và sự khác biệt cho người học ở cả năm khía cạnh: kiến thức, tư duy, kỹ năng, hành vi và thái độ. Với định hướng và cam kết này, các sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường ở phạm vi khu vực và quốc tế.

      Chương trình đào tạo chất lượng cao là chương trình đào tạo các cử nhân tài năng của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng trên cơ sở tích hợp chương trình đào tạo của một số Trường Đại học có uy tín trên thế giới. Tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên có các cơ hội học tập trong môi trường hiện đại.

  * Đặc điểm chương trình
        Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo hệ Chính quy cùng chuyên ngành trên cơ sở tích hợp chương trình đào tạo của các Trường đại học tiên tiến trên thế giới.

  Đội ngũ giảng viên: Chương trình được giảng dạy bởi các giảng viên tận tâm, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình có trình độ Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

        Điều kiện học tập: Quy mô lớp học nhỏ (lớp có tối đa không quá 40 sinh viên), phòng học có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và điều hoà nhiệt độ; có khu thư viện riêng và các phòng học nhỏ phục vụ cho việc thảo luận, làm việc nhóm.

        Về giảng dạy tiếng Anh: Sinh viên được tập trung học tiếng Anh nâng cao vào năm thứ nhất. Trong toàn bộ chương trình, 20% số học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên ra Trường làm khóa luận tốt nghiệp bằng Tiếng Anh.

        Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp được trang bị những kiến thức hiện đại trên cơ sở chuẩn nội dung của các chương trình đào tạo cùng chuyên ngành ở các nước tiên tiến, có kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm... đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  * Cơ hội học tập nước ngoài

       Sinh viên học chương trình chất lượng cao được chuyển tiếp học tập trong khuôn khổ chương trình 3+1 và 2+2 ở các trường Đại học quốc tế chẳng hạn như Trường Đại học Keuka, Đại học Towson (Hoa Kỳ), Trường NewCastle (Anh), Trường khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)...

   * Đối tượng tuyển sinh

        Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế tất cả các ngành đào tạo theo chương trình chất lượng cao.

  * Học phí (dự kiến): 15.500.000 / 1 năm.

  * Chương trình giáo dục Đại học dành cho đào tạo chất lượng cao:

  Điện thoại: (0511) 3950110, Trường Đại học Kinh tế (số 71 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để biết thêm thông tin.

Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com