DHKT

 • Kế hoạch đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Hệ Chính quy đợt 2 năm học 2018 - 2019

  Kính gửi:     

  - Các Khoa trong Trường;

  - Sinh viên dự kiến tốt nghiệp hệ CQ đợt 2/2018 - 2019.

             

  Để chuẩn bị cho công tác xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy đợt 2 năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện những công việc liên quan như sau:

  1. Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp

  Từ 08h00 ngày 21/05/2019 đến ngày 27/05/2019: Những sinh viên có nguyện vọng xét tốt nghiệp trong đợt này phải thực hiện đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trực tuyến tại trang web: www.due.udn.vn (vào mục SINH VIÊN, chọn Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp). Sau khi đăng ký thành công, sinh viên in Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

  2. Hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp

  Sinh viên đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

  - Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp;

  - Bản photocopy có công chứng (kèm theo bản gốc để đối chiếu) các chứng chỉ sau:

  + Chứng chỉ Giáo dục thể chất;

  + Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ:

              * Đối với sinh viên đào tạo theo chương trình đại trà: tương đương chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 – Khung chung Châu Âu.

              * Đối với sinh viên đào tạo theo chương trình chất lượng cao khóa 40K về trước: tương đương TOEIC ở cấp độ 700 điểm.

              * Đối với sinh viên đào tạo theo chương trình chất lượng cao khóa 41K: tương đương IELTS 5.0.

      * Những chứng chỉ ngoại ngữ không phải là tiếng Anh yêu cầu phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng;

  + Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Tin học;

  + Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng đối với các sinh viên không tham gia học học phần GDQP theo kế hoạch của Nhà trường.

  - Bản kiểm điểm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (chỉ áp dụng đối với những sinh viên không đăng ký học trong học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 nhưng đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đợt này);

  - Sinh viên nộp Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp cho Khoa quản lý sinh viên trước ngày 31/05/2019. Nhà trường chỉ thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp đối với những sinh viên hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  - Khoa quản lý sinh viên gửi hồ sơ đăng ký tốt nghiệp về Phòng Đào tạo trước 15h00 ngày 03/06/2019 để phối hợp với các Phòng, Trung tâm liên quan thực hiện việc xét tốt nghiệp.

  Trân trọng!

 • Kế hoạch đăng ký thực tập cho sinh viên hệ Chính quy đợt 1 năm học 2019 - 2020

  Kính gửi:     

  - Các Khoa trong Trường;

  - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

             

  Theo các Quy định về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 như sau:

  Bước 1. ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  Từ 08h00 ngày 21/05 đến ngày 25/05/2019: Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp trực tuyến ở mục SINH VIÊN -> Đăng ký thực tập tốt nghiệp trên trang web http://due.udn.vn.  

  - Đối với sinh viên đào tạo theo chương trình chất lượng cao: Tất cả các sinh viên đào tạo theo chương trình chất lượng cao bắt buộc phải đăng ký khóa luận tốt nghiệp. Điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp:

  + Còn tối đa 2 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp.

  + Đã học học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học.


  - Đối với sinh viên đào tạo theo chương trình đại trà: Sinh viên lựa chọn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp căn cứ vào các điều kiện sau:

  * Điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp:

  + Còn tối đa 2 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp.

  + Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,0 trở lên tại thời điểm đăng ký.

  + Đã học học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học.

  * Điều kiện đăng ký Báo cáo Thực tập tốt nghiệp:

  + Còn tối đa 4 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp.


  Bước 2. THAM GIA BUỔI PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  Từ ngày 25/05 đến ngày 30/05/2019: Các Khoa thông báo thời gian tổ chức buổi phổ biến kế hoạch thực tập, sinh viên theo dõi thông báo và tham gia buổi phổ biến này để nắm được các yêu cầu và tiêu thức xét chọn của Khoa đối với việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo thực tập tốt nghiệp đối với từng khóa.


  Bước 3. NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU

  Từ ngày 10/06 đến ngày 16/06/2019: Theo thông báo cụ thể về thời gian của các Khoa, sinh viên có trách nhiệm liên hệ với Khoa để nhận Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp.


  Bước 4. KIỂM TRA KẾT QUẢ XÉT CHỌN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Sau khi sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, đại diện các Khoa (Bộ môn) đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo của Trường để xét duyệt sinh viên được làm Khóa luận tốt nghiệp (số lượng không quá 10% tổng số sinh viên của chuyên ngành đăng ký thực tập tại thời điểm trên và thỏa mãn các yêu cầu về chuyên môn của Khoa (Bộ môn) quy định (nếu có)).

  Từ ngày 29/05 đến ngày 03/06/2019: Những sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp phải đăng nhập vào hệ thống để xem kết quả xét chọn làm Khóa luận tốt nghiệp. Những sinh viên không được Khoa xét chọn làm khóa luận sẽ được chuyển qua học phần Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

  Khoa gửi danh sách phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận và báo cáo thực tập về Phòng Đào tạo trong ngày 30/07/2019.


  Bước 5. ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG

  Những sinh viên không được xét chọn làm Khóa luận tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo để đăng ký học bổ sung (tối đa 2 học phần, 6 tín chỉ) nếu cần. Thời gian đăng ký học bổ sung từ 8h00 ngày 03/06/2019 đến 16h00 ngày 10/06/2019.


  Bước 6. CẬP NHẬT TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

  Sau khi liên hệ được đơn vị thực tập, sinh viên phải cập nhật tên đơn vị thực tập theo yêu cầu của Khoa quản lý chuyên môn trước ngày 25/07/2019.


  Bước 7. ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN

  Những sinh viên có yêu cầu điều chỉnh đơn vị thực tập hoặc đề nghị được cấp Giấy xác nhận của Nhà trường về việc giao sinh viên về đơn vị thực tập liên hệ trực tiếp với các Khoa để được giải quyết.


  Kế hoạch này áp dụng cho cả sinh viên đăng ký thực tập chuyên ngành thứ hai.

  Đề nghị sinh viên các lớp Hệ chính quy nghiên cứu kỹ Quy định đăng ký học trong kỳ thực tập tốt nghiệp và thực hiện việc đăng ký thực tập tốt nghiệp theo đúng thời gian quy định.


  Trân trọng!

 • GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

  CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

   KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - MARKETING - NGÂN HÀNG - NGOẠI THƯƠNG - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP- QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG QUÁT - QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI - QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH

   * Giới thiệu chương trình

       Với ý tưởng xây dựng mô hình đào tạo chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế, Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng đã triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao bắt đầu từ năm học 2011. Chương trình này thể hiện rõ định hướng và chiến lược trở thành trường Đại học Việt Nam đào tạo chất lượng quốc tế với học phí tương ứng.
      Chương trình đào tạo chất lượng cao của nhà Trường được xây dựng dựa trên tinh hoa của giáo dục đại học trên thế giới kết hợp với đặc thù của giáo dục Việt Nam nhằm mang lại giá trị gia tăng cao và sự khác biệt cho người học ở cả năm khía cạnh: kiến thức, tư duy, kỹ năng, hành vi và thái độ. Với định hướng và cam kết này, các sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường ở phạm vi khu vực và quốc tế.

      Chương trình đào tạo chất lượng cao là chương trình đào tạo các cử nhân tài năng của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng trên cơ sở tích hợp chương trình đào tạo của một số Trường Đại học có uy tín trên thế giới. Tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên có các cơ hội học tập trong môi trường hiện đại.

  * Đặc điểm chương trình
        Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo hệ Chính quy cùng chuyên ngành trên cơ sở tích hợp chương trình đào tạo của các Trường đại học tiên tiến trên thế giới.

  Đội ngũ giảng viên: Chương trình được giảng dạy bởi các giảng viên tận tâm, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình có trình độ Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

        Điều kiện học tập: Quy mô lớp học nhỏ (lớp có tối đa không quá 40 sinh viên), phòng học có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và điều hoà nhiệt độ; có khu thư viện riêng và các phòng học nhỏ phục vụ cho việc thảo luận, làm việc nhóm.

        Về giảng dạy tiếng Anh: Sinh viên được tập trung học tiếng Anh nâng cao vào năm thứ nhất. Trong toàn bộ chương trình, 20% số học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên ra Trường làm khóa luận tốt nghiệp bằng Tiếng Anh.

        Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp được trang bị những kiến thức hiện đại trên cơ sở chuẩn nội dung của các chương trình đào tạo cùng chuyên ngành ở các nước tiên tiến, có kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm... đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  * Cơ hội học tập nước ngoài

       Sinh viên học chương trình chất lượng cao được chuyển tiếp học tập trong khuôn khổ chương trình 3+1 và 2+2 ở các trường Đại học quốc tế chẳng hạn như Trường Đại học Keuka, Đại học Towson (Hoa Kỳ), Trường NewCastle (Anh), Trường khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)...

   * Đối tượng tuyển sinh

        Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế tất cả các ngành đào tạo theo chương trình chất lượng cao.

  * Học phí (dự kiến): 15.500.000 / 1 năm.

  * Chương trình giáo dục Đại học dành cho đào tạo chất lượng cao:

  Điện thoại: (0511) 3950110, Trường Đại học Kinh tế (số 71 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để biết thêm thông tin.

Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com

porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort denizli escort