DHKT

TPBANK TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Tiên Phong đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau tại Chi nhánh Bắc Đà Nẵng:

- Nhân viên/Chuyên viên/Chuyên viên chính khách hàng doanh nghiệp ( SL: 4)

Nhân viên/Chuyên viên/Chuyên viên chính khách hàng cá nhân ( SL: 5)

- Giao dịch viên (SL: 2)

Ứng viên tải CV mẫu tại website https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung/ và gửi trực tiếp vào email: nhatnt@tpb.com.vn hoặc nhatnt.dn@gmail.com.

Tên file được ghi bằng tiếng Việt không dấu theo nguyên tắc: Mã địa điểm - Mã vị trí - Họ tên (VD: BDN - KHCN - Nguyen Van A)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/3/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây

                                                                                              TT HTSV & QHDN