DHKT

Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

10/05/2024

Sáng ngày 10/5, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030.


Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng; ThS. Nguyễn Đức Tiến - Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng. Về phía Nhà trường có PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ trì Hội nghị; PGS.TS. Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ viên chức chủ chốt của Nhà trường.


Các đại biểu tham dự Hội nghị


PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh giới thiệu mục đích, yêu cầu và một số vấn đề cần quan tâm trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

Tại Hội nghị, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường - Chủ trì Hội nghị đã giới thiệu mục đích, yêu cầu và một số vấn đề cần quan tâm trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời nhấn mạnh: “Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp; đồng thời, gắn kết chặt chẽ với các khâu khác trong công tác cán bộ. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo có thẩm quyền, nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch”.


Các đại biểu bỏ phiếu

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, quy trình và các bước được thực hiện một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy trình. Các đại biểu tham gia hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030.

Trung tâm CNTT&TT