DHKT

"Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên giữa khóa” năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên hệ chính quy khóa 47K và 48K

02/04/2024

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tổ chức "Tuần sinh hoạt Công dân -Sinh viên giữa khóa” năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên hệ chính quy khóa 47K và 48K vào ngày 31/3. 


Mục đích của chương trình nhằm trang bị kiến thức cần thiết cho sinh viên khóa 47K, 48K về quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của ngành Giáo dục, của Đại học Đà Nẵng, của Nhà trường và hiểu rõ được các chế độ chính sách liên quan. Đồng thời, giúp sinh viên khóa 47K, 48K nắm bắt được phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của Nhà trường, cũng như các yêu cầu và nhiệm vụ của sinh viên để đáp ứng mục tiêu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đó nhằm nâng cao tinh thần thi đua học tập - rèn luyện, khơi dậy ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp của sinh viên.


Sinh viên trao đổi thông tin với báo cáo viên


Đặc biệt, "Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên giữa khóa" là cơ hội để Nhà trường gặp gỡ trực tiếp sinh viên, trao đổi về tầm quan trọng của việc học tập và rèn luyện, từ đó khơi dậy ý thức và động lực học tập cho các bạn. Bên cạnh đó, sinh viên chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong học tập và cuộc sống, giúp nhà trường có hướng hỗ trợ phù hợp.

Nội dung phổ biến của “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa” năm học 2023-2024 bao gồm 3 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Giáo dục chính trị tư tưởng và phổ biến pháp luật

- Chuyên đề 2: Phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách của sinh viên và các quy định liên quan

- Chuyên đề 3: Hướng dẫn kỹ năng để học tập hiệu quả và động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên cho sinh viên

Sau buổi gặp mặt trực tiếp vào ngày 31/3, "Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên giữa khóa” tiếp tục diễn ra từ ngày 01/4 đến 15/4/2024. Sinh viên tham gia học tập, tìm đọc tài liệu học tập và hoàn thành Bài thu hoạch theo quy định trên hệ thống E-learning của Trường.


Tuần sinh hoạt công dân là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, đồng thời định hướng tương lai cho sinh viên. Qua đó, các bạn có thể củng cố kiến thức, kỹ năng cần thiết, từ đó vươn lên đạt kết quả cao trong học tập và gặt hái thành công trong cuộc sống.

Trung tâm CNTT&TT