DHKT

Đẩy mạnh hợp tác tư vấn hoạch định chính sách địa phương

29/03/2024

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN vào chiều ngày 29/3. Mục đích của buổi làm việc nhằm tăng cường sự hợp tác về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS. Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.


Với định hướng trở thành trường Đại học nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế luôn dành nguồn lực tốt nhất cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong năm học 2022-2023, Trường đã duy trì và có xu hướng đẩy mạnh nhiệm vụ khao học và công nghệ các cấp: ký mới 02 đề tài cấp Nhà nước do Quỹ Nafosted quản lý, 1 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng do Quỹ phát triển Khoa học công nghệ quản lý; 05 đề tài Đại học Đà Nẵng kinh phí của Trường Đại học Kinh tế; cấp kinh phí cho 10 đề tài cấp Trường quản lý năm 2023. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện & nghiệm thu các đề tài khoa học và công nghệ các cấp: 01 đề tài Quỹ Nafosted; 02 đề tài cấp Bộ; 07 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng; 11 đề tài cấp Trường năm 2022.


PGS.TS. Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Nhà trường mong muốn sẽ có nhiều hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ với tỉnh Quảng Ngãi

Tăng cường và đẩy mạnh vai trò tham vấn xã hội và phản biện chính sách của Trường Đại học Kinh tế đã được phát huy và có tiếng nói tại địa phương; đã phối hợp với Ban Kinh tế trung ương hoàn thành Đề án và các chuyên đề liên quan, phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương & Đại học Đà Nẵng tổ chức 01 Hội thảo quốc gia vào tháng 8/2022. Đặc biệt, Nhà trường hoàn thành xây dựng và công bố Báo cáo thường niên kinh tế Thành phố Đà Nẵng năm 2022 & các kịch bản tăng trưởng trong thời gian tới, làm tài liệu tham vấn chính sách cho UBND Thành phố Đà Nẵng.


TS. Phan Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đề xuất các định hướng hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ với DUE

Đoàn công tác Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận kết quả đạt được trong việc giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của Nhà trường trong năm qua. Những kết quả đó là nhờ vào sự tận tụy, nổ lực, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của tập thể Nhà trường. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới nhà trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và  định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ đi vào chiều sâu có tính ứng dụng cao, rộng rãi trên mọi lĩnh vực.

Tịa buổi làm việc, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã đề xuất danh mục đề tài tỉnh Quảng Ngãi như: Nghiên cứu các động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn năm 2050; Xác định và xây dựng định hướng phát triển các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Nghiên cứu tác động của đầu tư công tới đầu tư tư nhân của tỉnh Quảng Ngãi; Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;….


Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác và đã đạt được những kết quả tích cực. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khao học và công nghệ để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Trung tâm CNTT&TT