DHKT

DaNang TV: Môi trường trải nghiệm học thuật, truyền cảm hứng khởi nghiệp của sinh viên DUE

19/10/2023

Trường Đại học Kinh tế không ngừng tạo điều kiện cho sinh viên phát triển, phát huy các hoạt động giao lưu và học hỏi qua các trải nghiệm thực tế từ việc tổ chức các câu lạc bộ sinh viên tại các cơ sở đào tạo nhằm nâng cao và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho sinh viên trong môi trường giảng đường. Điều này giúp cho các sinh viên có thêm nhiều trải nghiệm và truyền cảm hứng, động lực không những trong việc học tập mà còn là bước đệm giúp các em trưởng thành về mọi mặt góp phần xây dựng, phát triển bản thân cũng như quê hương đất nước. 


Nguồn: Đài PT - TH Đà Nẵng