DHKT

Kết nối Đại học - Doanh nghiệp tại Việt Nam: Tăng cường dịch vụ hướng nghiệp cho sinh viên

15/09/2023

Trong hai ngày 14-15/9, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp với Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (USAID PHER) tổ chức phiên chia sẻ về Dịch vụ Hướng nghiệp cho sinh viên trong khuôn khổ Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học nhằm mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm phát triển các dịch vụ hướng nghiệp cho sinh viên từ các mô hình quốc tế.


Tham dự chương trình có sự hiện diện của TS. Catherine Matthews, chuyên gia dự án PHER, Đại học Indiana (Hoa Kỳ), TS. Lê Minh Hạnh - Quản lý Dự án cùng đoàn làm việc. Về phía Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN có đại diện lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp cùng đông đảo cán bộ, giảng viên.


Các giảng viên trao đổi cùng diễn giả

Đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp lực lượng lao động chuyên ngành kinh doanh, quản lý và kinh tế, góp phần phát triển kinh tế Việt Nam, TS. Bùi Huỳnh Nguyên - Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, đại diện Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN gửi lời chào mừng đến TS. Catherine Matthews cùng đoàn làm việc. Đồng thời, TS. Bùi Huỳnh Nguyên giới thiệu về Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN và báo cáo về tình trạng dịch vụ hướng nghiệp DUE. Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN cung cấp nhiều hoạt động dịch vụ nghề nghiệp, bao gồm tư vấn, hỗ trợ thực tập hoặc hợp tác, hội chợ nghề nghiệp, phỏng vấn trong khuôn viên trường và hội thảo trong các lớp học. Hướng tới tương lai, DUE có thể mở rộng kết nối với sinh viên, cựu sinh viên và các đối tác trong ngành bằng cách tạo cơ hội mới cho sinh viên tham gia vào các dịch vụ nghề nghiệp. Đồng thời, có thể đầu tư vào cải tiến công nghệ cho các dịch vụ nghề nghiệp, bao gồm khám phá các tùy chọn lưu trữ hồ sơ mạnh mẽ hơn và sử dụng nền tảng Quản lý dịch vụ nghề nghiệp.


Nhiều ý kiến được đưa ra bàn thảo nhằm tăng cường dịch vụ hướng nghiệp cho sinh viên


TS. Catherine Matthews trao đổi cùng các cán bộ, giảng viên

Trao đổi, thảo luận cùng cán bộ giảng viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, TS. Catherine Matthews, chuyên gia dự án PHER, Đại học Indiana (Hoa Kỳ) đã có nhiều chia sẻ thêm về lĩnh vực Giáo dục đại học, Luật học và tư vấn phát triển nghề nghiệp. Sau phần trình bày, phần thảo luận giữa diễn giả và người tham dự đã diễn ra sôi nổi, khẳng định sự quan tâm của cán bộ đối với việc tăng cường dịch vụ hướng nghiệp dành cho sinh viên.


Các giảng viên trao đổi cùng diễn giả

Trao đổi cùng diễn giả, TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh đánh giá:Nhà trường triển khai nhiều hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên như hội chợ việc làm… Đối với cấp Khoa, các cán bộ trong Khoa đã tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và có kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu của sinh viên về vị trí việc làm. Đặc biệt, Khoa cũng khuyến khích về đánh giá của doanh nghiệp đối với sinh viên trong quá trình thực tập.


Phiên chia sẻ về Dịch vụ Hướng nghiệp cho sinh viên trong khuôn khổ Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học là việc kết nối để sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Đây là chương trình thiết thực, có ý nghĩa đối với các cán bộ làm công tác hướng nghiệp sinh viên.


Trung tâm CNTT&TT