DHKT

Trường Đại học Kinh tế công bố kết quả xét tuyển có điều kiện của các phương thức xét tuyển

19/06/2023

Trường Đại học Kinh tế công bố kết quả xét tuyển có điều kiện của các Phương thức 2, Phương thức 3, Phương thức 4. 

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển có điều kiện của các phương thức tại:

- Phương thức 2: Xét thành tích học tập & Năng lực ngoại ngữ

- Phương thức 3: Xét kết quả học tập THPT (Xét học bạ)

- Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2023 do ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức

Lưu ý:

Thí sinh cần đăng ký ngành trúng tuyển có điều kiện vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức khi có đồng thời 03 điều kiện sau:
Điều kiện 1: Tốt nghiệp THPT
Điều kiện 2: Đăng ký ngành trúng tuyển có điều kiện ở trên vào Hệ thống
Điều kiện 3: Ngành trúng tuyển có điều kiện ở trên là nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng.

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy, quý phụ huynh, học sinh liên hệ:
- Cổng thông tin tư vấn tuyển sinh: http://tuyensinh.due.udn.vn/

- Fanpage Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng: https://www.facebook.com/FaceDue/

- Hotline: 02363 522345 - 0911 223 777

Trung tâm CNTT & TT