DHKT

Sẵn sàng cho Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế Đà Nẵng năm 2022 và các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo

10/06/2023

Sáng ngày 13/6/2023, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN sẽ tổ chức Hội thảo công bố “Báo cáo thường niên kinh tế Đà Nẵng năm 2022 và các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo”. Đây là sản phẩm khoa học của nhóm tác giả Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng biên soạn, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, hoạch định chính sách cũng như các nhà nghiên cứu kinh tế địa phương.

Với những bối cảnh trên của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, “Báo cáo thường niên Kinh tế Đà Nẵng năm 2022 và các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo” tập trung phân tích, đánh giá chuyên sâu tình hình kinh tế năm 2022 của thành phố Đà Nẵng, một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, được xác định là trung tâm cấp quốc gia, là đầu tàu, động lực dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội của Vùng động lực miền Trung. Báo cáo cung cấp cái nhìn toàn diện về sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng trong năm 2022. Trên cơ sở đó, Báo cáo xây dựng các kịch bản tăng trưởng của kinh tế thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo. Điều này nhằm cung cấp những gợi ý và hướng dẫn chiến lược có cơ sở khoa học cho các quyết định chính sách và phát triển kinh tế của thành phố. Các kịch bản này được xây dựng dựa trên việc phân tích sâu về tiềm năng, thách thức, và xu hướng phát triển của Đà Nẵng, nhằm đảm bảo sự bền vững và đột phá trong tương lai.


Kết cấu của báo cáo gồm:

Phần A: Bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2022

Phần B: Kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2022

Phần C: Triển vọng tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng năm 2023 và một số khuyến nghị chính sách

Toàn văn Báo cáo thường niên năm 2022: tại đây

Với hơn 48 năm xây dựng và trưởng thành, là một cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu uy tín của cả nước, việc công bố “Báo cáo thường niên Kinh tế Đà Nẵng năm 2022 và các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo” là một dấu ấn quan trọng, xác định rõ sứ mệnh và trách nhiệm của một trường đại học đóng chân trên thành phố biển xinh đẹp, trẻ trung và giàu truyền thống cách mạng.

Tại thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Hội thảo đã sẵn sàng, kính mời quý nhà quản lý, nghiên cứu, nhà khoa học tham dự Hội thảo công bố “Báo cáo thường niên Kinh tế Đà Nẵng năm 2022 và các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo” vào lúc 8h30, thứ ba, ngày 13/6/2023; Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

Trung tâm CNTT&TT