DHKT

Chúc mừng 3 giảng viên DUE đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023

18/05/2023

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN vinh dự có 03 giảng viên được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2023 vào chiều ngày 17/5. Đây là hoạt động của UBND thành phố nhằm khuyến khích và huy động khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các tầng lớp nhân dân và là một trong các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Trong đợt này, UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 01 nhóm tác giả có 01 nhóm giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ; 40 tác giả, nhóm tác giả của 55 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học uy tín; 09 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2022.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng trao bằng khen cho giảng viên DUE

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN có 02 giảng viên nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học uy tín là PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn - Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và TS. Sử Ngọc Diệp - giảng viên Khoa Du lịch và 01 giảng viên TS. Lê Thị Minh Hằng - Phó trưởng Khoa Quản trị kinh doanh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo năm 2022.


TS. Lê Thị Minh Hằng có nhiều thành tích trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo

Những thành tích mà các giảng viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đạt được lần này sẽ là cơ hội để tiếp thu, phát huy các kết quả nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, có ý nghĩa nâng cao năng lực, uy tín khoa học của nhà trường, trực tiếp góp phần bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng chuyên môn đào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.


TS. Sử Ngọc Diệp được khen thưởng với hai bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín

Hi vọng trong thời gian tới, các giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, qua đó khẳng định uy tín của nhà trường.

Một lần nữa xin gửi lời chúc mừng đến 03 tác giả đã đạt thành tích xuất sắc với thành tích trong nghiên cứu khoa học của mình.

Trung tâm CNTT&TT