DHKT

Tăng cường liên kết đào tạo với Catholic University of America, Hoa Kỳ

12/05/2023

Tăng cường liên kết đào tạo với các trường trên thế giới, ngày 11/5, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã có buổi tiếp đoàn Catholic University of America, Hoa Kỳ. Tham dự buổi làm việc có TS. Martha Zunuga, Trưởng Khoa Kinh tế, TS. Nguyen Uyen Dinh, Giám đốc chương trình quốc tế.


Tiếp đoàn làm việc, PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nhà trường gửi lời chào đến đoàn Catholic University of America. PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn giới thiệu về Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, đồng thời đề xuất các hình thức hợp tác liên kết chuyển tiếp 2+2, 3+1; chương trình trao đổi sinh viên, thực tập sinh, trao đổi giảng viên (mời giảng viên Catholic University of America đến DUE và ngược lại). Đặc biệt, PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn mong muốn hai bên sẽ hợp tác trong Chương trình Cử nhân quốc tế: Lập bản đồ cho các chương trình cử nhân quốc tế (mô hình 2+2, 3+1): Kế toán - Kiểm toán, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Marketing. Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN mong muốn phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo/hội thảo Kết hợp tại chỗ và trực tuyến (ảo) với các chủ đề: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Cử nhân, Kinh tế, quản lý,...


TS. Đặng Hữu Mẫn đề xuất các chương trình hợp tác

Phía Catholic University of America, Hoa Kỳ ghi nhận những đề xuất từ phía nhà trường và phương thức chuyển tiếp 2+2 có thể triển khai ngay ở một số ngành và TS. Martha Zunuga cho rằng, sẽ hỗ trợ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN về phương án nhận sinh viên DUE sang học tập theo chương trình trao đổi sinh viên. Về trao đổi giảng viên, đây chương trình mà hai bên có điều kiện thuận lợi để hợp tác nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên được giao lưu học thuật, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu văn hóa. Về các dự án quốc tế, phía Đoàn Catholic University of America, Hoa Kỳ cho rằng cần phải xây dựng sự tin tưởng giữa các cá nhận và giữa hai tổ chức để các chương trình hợp tác được bền vững.

Phía Catholic University of America, Hoa Kỳ mong muốn hai bên sẽ có nhiều hợp tác trong tương lai

Hai bên cùng nhau trao đổi và bàn thảo nhiều định hướng mới trong hợp tác đào tạo và đi đến những ký kết hợp tác trong tương lai.


Trung tâm CNTT&TT