DHKT

Nghiệm thu giáo trình bậc đại học "Kỹ thuật tổ chức công sở"

20/09/2022

Ngày 9/9/2022, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã tổ chức Hội đồng đánh giá và nghiệm thu bản thảo giáo trình "Kỹ thuật tổ chức công sở” do nhóm tác giả TS. Trương Thị Thu Hiền (Chủ biên) và ThS. Lưu Thị Mai Thanh biên soạn. Tham gia phiên họp Hội đồng có PGS.TS. Đào Hữu Hòa với vai trò là chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra, còn có TS. Hạ Nhất Duy, Thanh tra Tỉnh Đắk Lắk, ThS. Mai Kim Anh, Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng cùng các Thầy Cô của Trường.


Phiên họp Hội đồng nghiệm thu Giáo trình “Kỹ thuật tổ chức công sở”


TS. Trương Thị Thu Hiền, thay mặt Nhóm biên soạn trình bày cấu trúc và nội dung của Giáo trình với dung lượng bao gồm 6 chương:

Chương 1: Lý luận chung về kỹ thuật tổ chức

Chương 2: Thiết kế và phân tích công việc trong công sở

Chương 3: Phân công và tổ chức điều hành công việc trong công sở

Chương 4: Xây dựng quy chế, kế hoạch làm việc trong công sở

Chương 5: Lãnh đạo, quản lý công việc trong công sở và xây dựng, phát huy vai trò của văn hóa công sở

Chương 6: Tổ chức, điều hành cuộc họp và kiểm tra, kiểm soát công việc trong công sở


 

Nhóm Biên soạn và Hội đồng chụp hình lưu niệm

Hội đồng đánh giá cao nỗ lực và công sức của Nhóm biên soạn và thống nhất nghiệm thu Giáo trình. Sau khi chỉnh sửa và xuất bản, Giáo trình "Kỹ thuật tổ chức công sở" sẽ là tài liệu thiết thực đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập cho sinh viên bậc đại học ngành Quản lý nhà nước.