DHKT

Chúc mừng 04 nhà khoa học DUE được UBND thành phố Đà Nẵng vinh danh trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021

12/05/2022

Theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021, Trường Đại học Kinh tế có 04 tác giả nhận được vinh dự này với 06 bài báo thuộc danh mục các tạp chí khoa học uy tín. Các cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế nhận được khen thưởng của UBND thành phố gồm:

Bằng khen cho tác giả có bài báo khoa học xuất sắc được công bố trên Tạp chí khoa học có uy tín:

- ThS. Trần Thị Kim Phương - Khoa Du lịch.

Bằng khen cho tác giả có bài báo khoa học được công bố trên Tạp chí khoa học có uy tín:

- PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

- TS. Sử Ngọc Diệp - Khoa Du lịch

- TS. Nguyễn Thành Đạt – Khoa Ngân hàng.


Xin chúc mừng thành tích xuất sắc của cộng đồng khoa học DUE. Với những nỗ lực đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học & công nghệ trong thời gian qua, các giảng viên của Trường Đại học Kinh tế đã nhiều năm liên tiếp được nhận giải thưởng Khoa học & Công nghệ của UBND thành phố Đà Nẵng. Thành tích của 04 giảng viên trên là tin vui cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong năm 2022, đồng thời sẽ là động lực để các nhà khoa học DUE tiếp tục phát huy say mê sáng tạo, tìm tòi tri thức mới, hướng đến mục tiêu đưa Trường Đại học Kinh tế trở thành trung tâm nghiên cứu xứng tầm khu vực.

Trung tâm CNTT & TT