DHKT

Tọa đàm hướng dẫn sử dụng trên hệ thống Elearning 2 và chuyển điểm sang hệ thống quản lý điểm đào tạo: Buổi chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy hữu ích

19/11/2020

Tiếp theo Tọa đàm được tổ chức thành công ngày 13/11/2020, buổi tọa đàm cuối cùng về hướng dẫn sử dụng trên hệ thống Elearning 2 và chuyển điểm sang hệ thống quản lý điểm đào tạo được tổ chức ngày 17/11/2020. Tham dự buổi Tọa đàm có các cán bộ, giảng viên nhà trường.

Buổi tọa đàm là cơ hội để các giảng viên cùng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hệ thống Elearning 2

TS. Hoàng Thị Thanh Hà, Khoa Thống kê - Tin học có bài trình bày, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Elearning 2 và chuyển điểm sang hệ thống quản lý điểm đào tạo tại buổi tọa đàm để các giảng viên cùng nhau chia sẻ.

Buổi tọa đàm lần này, các diễn giả và các giảng viên đã cùng trao đổi về những nội dung chính như sau:

1. Đăng nhập vào Elearning, tạp 1 lớp học mới vào học kỳ trước với ít nhất 4 thành viên trong nhóm

2. Tạo tài liệu, tạo bài tập

3. Tạo Ngân hàng câu hỏi, tạo đề thi (quiz)

4. Xuất file kết quả đánh giá ra file excel và xử lý điểm

5. Dùng Safe Exam Browser tổ chức thi online an toàn trên Elearning 2

Các giảng viên cùng trao đổi tại Tọa đàm

Buổi Tọa đàm diễn ra sôi nổi với các tình huống xảy ra trong thực tế và phương án giải quyết cụ thể cho từng tình huống. Đồng thời, buổi tọa đàm đã cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn và hữu ích cho các giảng viên trong việc khai thác công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý lớp học, cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá, và đổi mới phương pháp giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Trung tâm CNTT&TT