DHKT

Tổ chức thi kết thúc học phần các lớp Tiếng Anh dự bị A1

02/06/2015

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi kết thúc học phần các lớp Tiếng Anh dự bị A1

 

Kính gửi: Sinh viên các lớp Tiếng Anh dự bị TADBA1_1 và TADBA1_2.

     Nhà Trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần cho hai lớp Tiếng Anh dự bị TADBA1_1 và TADBA1_2 vào lúc 7h00 thứ Sáu ngày 05/06/2015 tại phòng A304 và A305. Đề nghị sinh viên các lớp trên tham gia dự thi theo đúng thời gian và địa điểm.

     Trân trọng.