DHKT

Thông báo về việc đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dùng trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại ĐHĐN

07/06/2024

Căn cứ Thông báo số 2150/TB-ĐHNN ngày 12/12/2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch đăng ký tham dự kỳ thi như sau:


1. Đối tượng đăng ký dự thi: Tất cả thí sinh dự kiến đăng ký xét tuyển thạc sĩ năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế; không đáp ứng điều kiện về năng lực ngoại ngữ đầu vào theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ GD&ĐT.


2. Thủ tục đăng ký:  gồm các bước sau

a.  Nộp lệ phí đăng ký dự thi: 1.000.000đ theo hình thức chuyển khoản,

+ Tài khoản số: 56010000693217;

+ Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hải Vân;

+ Tên đơn vị thụ hưởng: TRUONG DH KINH TE;

+ Nội dung chuyển khoản: <Họ và Tên>_<tên ngành dự tuyển>_<Ngày sinh>_ <LP thi TAĐV>.

b. Link đăng ký dự thi:  https://forms.gle/BEWiehG6fFnjAfRR7;

c. Nộp bản cứng Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm); bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (còn thời hạn); 02 ảnh 3x4 (được chụp không quá 3 tháng) tại địa điểm:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế (phòng H215, Tòa nhà Đa năng, 0236 3950 110);


3. Thời hạn đăng ký:

a. Đăng ký trên link: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/6/2024;

b. Nộp phiếu đăng ký dự thi: Ngày 10/6/2024.


4.  Thời gian thi: Dự kiến ngày 16/6/2024.

Trường Đại học Kinh tế thông báo cho thí sinh dự kiến đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế chưa đủ điều kiện về ngoại ngữ được biết và đăng ký dự thi theo đúng thời gian quy định.

Trân trọng!