DHKT

Thông báo điều chỉnh phòng học Tuần 43&44, kỳ 2/2023-2024

20/05/2024

Để phục vụ công tác tổ chức thi kết thúc học phần của các lớp đại học hệ chính quy khóa 48 về trước, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch điều chỉnh phòng học từ tuần 43 đến tuần 44. Chi tiết xem tại đây.

Do các phòng học đã thay đổi so với kế hoạch để sử dụng cho việc tổ chức thi, Quý Thầy Cô đăng ký dạy bù trong thời gian trên vui lòng không đăng ký trên tài khoản mà thông tin qua phòng Đào tạo để tránh trường hợp trùng phòng.