DHKT

Thông báo DSSV đề nghị xét miễn học và công nhận điểm HP tiếng Anh trong CTĐT (SV 46K về trước_xét tốt nghiệp)

13/05/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khoá 46K trở về trước dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024.

 

Thực hiện thông báo xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy Đợt 2 - năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo đã nhận hồ sơ đề nghị xét miễn học và công nhận điểm các HP tiếng Anh của sinh viên. Đề nghị sinh viên kiểm tra lại các thông tin trong danh sách (xem Danh sách tại đây) và phản hồi về Phòng Đào tạo (nếu có) qua SĐT: 0236.3950110 (cô Trang) trước 11h00 ngày 14/5/2024 (Thứ Ba). Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành các thủ tục xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo theo quy định.


Trân trọng!