DHKT

Thông báo mở bổ sung các lớp HP học kỳ Hè 2023-2024

13/05/2024

Để đáp ứng nhu cầu học HK Hè của sinh viên, Nhà trường thông báo mở bổ sung các lớp HP sau: 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- IETLTS INTERMEDIATE 1
- ENGLISH COMMUNICATION 2

Sinh viên thực hiện đăng ký theo thông báo v/v đăng ký học kỳ Hè: tại đây

Thời gian đăng ký bổ sung: Từ 09h30 - 17h00 ngày 13/5/2024 (Thứ Hai).