DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo quốc gia “Đổi mới mô hình quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững”

28/05/2024

Kính gửi Quý Thầy Cô

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Đại học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững” vào ngày 15 tháng 8 năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo là diễn đàn mở để các nhà khoa học, nhà quản lý cùng nhìn nhận, đánh giá, trao đổi về những thành tựu cũng như hạn chế của mô hình quản lý khoa học, công nghệ & đổi mới sáng tạo (KH, CN & ĐMST) thời gian qua; phân tích các nguyên nhân của hạn chế và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về KH, CN & ĐMST trong giai đoạn tới.

Ban tổ chức Hội thảo kính mời các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu viết bài cho Hội thảo, cụ thể:

- Thời gian nhận bài: chậm nhất 17h00, ngày 14 tháng 7 năm 2024,

- Địa chỉ email gửi bài viết: nhungtk.neu@gmail.com (TS. Trần Thị Kim Nhung, Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, SĐT: 0915191582).

- Quy định về bài viết: tại file C4P đính kèm. Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu hội thảo quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

- Thư chấp nhận bài đăng trong kỷ yếu hội thảo sẽ gửi trước ngày 5 tháng 8 năm 2024;

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 15 tháng 08 năm 2024 (Thứ Năm);

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng;

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Thầy Cô, Nhà khoa học.

Trân trọng cảm ơn.

Ban tổ chức Hội thảo.