DHKT

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh

01/04/2024

Kính gửi:

                                                   - Các đơn vị trong Trường;

                                                   - Học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-ĐHKT ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành quy định mức thu học phí năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) như sau:

1. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Nội dung

Học phí NH 2023-2024
(đvt: đồng)

Năm học

Học phí/tín chỉ

Nhóm 1: Ngành: Kinh tế phát triển, Thống kê kinh tế, Triết học

 

 

- Đào tạo tại Trường

18.750.000

625.000

- Đào tạo tại Phân hiệu

21.750.000

725.000

Nhóm 2: Ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý kinh tế

 

 

- Đào tạo tại Trường

23.250.000

775.000

- Đào tạo tại Phân hiệu

26.250.000

875.000

2. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Nội dung

Học phí NH 2023-2024

(đvt: đồng)

Năm học

Học kỳ

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tất cả các ngành

38.750.000

19.375.000

3. Thời gian thu: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/4/2024.

4. Phương thức thu học phí

Học viên cao học, NCS thực hiện chuyển khoản theo thông tin sau:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Hải Vân

- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế

- Số TK: 5600693217

- Nội dung chuyển khoản: <Họ và Tên_Lớp_Học phí thạc sĩ/NCS>.

Nhà trường đề nghị học viên cao học, nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ học phí theo thông báo này. Trường hợp học viên, NCS không nộp học phí đúng hạn mà không có lý do chính đáng sẽ không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024.

Trường hợp học viên cao học, nghiên cứu sinh có thắc mắc về các thông tin liên quan đến học phí hoặc gặp khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện nghĩa vụ học phí, học viên cao học, nghiên cứu sinh vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính qua số điện thoại: 0236 3847139 (trong giờ hành chính) hoặc email: kehoachtaichinh@due.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng./.