DHKT

Danh sách dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024 và học kỳ II năm học 2023-2024

30/03/2024
🎁DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 VÀ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 🎁
- Học kỳ I năm học 2023-2024: Khóa 46K KKHT, 47K KKHT, 47K Tài năng, 47K Quốc tế, 48K KKHT, 48K Tài Năng, 48K Quốc tế)
- Học kỳ II năm học 2023-2024: 46K Tài năng, 48K LKQT, 49K LKQT

 

- Căn cứ danh sách đề nghị xét cấp học bổng KKHT của các Khoa, Phòng CTSV tổng hợp và công bố danh sách dự kiến xét cấp học bổng KKHT khóa 46K, 47K, 48K, 49k
(HB Học tập và rèn luyện, HB Tài năng, HB cho SV Quốc tế, HB cho SV liên kết quốc tế)
🎯Sinh viên lưu ý:
1. Đây chỉ là danh sách dự kiến, có thể sẽ có điều chỉnh sau khi tiếp nhận các ý kiến phản hồi khác và sự quyết định của hội đồng. Nên SV theo dõi Quyết định chính thức sau.
2. Nhà trường xét cấp học bổng Khuyến khích học tập dành cho SV đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, Tài năng, Quốc tế theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới cho đến hết nguồn quỹ học bổng. Đặc biệt, xét học bổng theo từng chuyên ngành đến khi hết nguồn quỹ của chuyên ngành đó (SV so sánh kết quả trong chuyên ngành của mình). Mỗi SV chỉ nhận 1 loại học bổng.
🎯 Trước khi đặt câu hỏi, SV bắt buộc phải đọc kỹ các quy định xét học bổng tại: https://bom.so/CAnXjd
- Nếu SV có bất cứ thắc mắc gì SV thực hiện mục 3 dưới đây.
3. Nếu thông tin của sinh viên bị sai (họ và tên, lớp, ngày sinh, điểm học tập và rèn luyện, mã sinh viên, mức cấp học bổng...), hay kết quả học bổng chưa đúng/cần góp ý về cách xét học bổng, Sinh viên điền các thông tin vào link dưới dây và sau đó báo cho cán bộ xét học bổng của Khoa biết gấp.
- Bước 1: Điền thông tin vào Link: https://bom.so/mpXxu7
- Bước 2: SV báo gấp cho cán bộ xét học bổng của Khoa để điều chỉnh (Danh sách các cán bộ xét học bổng: https://bom.so/4eOq7u)
⏰Thời hạn: trước 14h30 ngày 01/04/2024 (Thứ hai)
Sau thời hạn trên Nhà trường sẽ khóa Form để xét chính thức, sinh viên chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng các bước khi thông tin chưa đúng hoặc không phản hồi sai sót kịp thời theo đúng hướng dẫn của Nhà trường đã quy định ở trên.
⭐️Danh sách học bổng
- HB 46K (KKHT+ Tài năng): https://bom.so/vmgEFJ
- HB 47K (KKHT+ Tài năng + Quốc tế): https://bom.so/CgJ6Mo
- HB 48K (KKHT+ Tài năng + Quốc tế): https://bom.so/R13RTE
- HB 49K (KKHT+ Tài năng + Quốc tế): https://bom.so/c6rWSy
- HB Liên kết Quốc tế khóa 48K, 49K: https://bom.so/bZkszB
- Mức cấp học bổng: https://bom.so/hkdlc6