DHKT

Thông báo danh sách rút học phần học kỳ II/2023-2024 (Sinh viên 49K_Quân sự đợt 2)

20/03/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy 49K (Quân sự đợt 2) đã nộp đơn đề nghị rút học phần kỳ II năm học 2023-2024.


Hiện nay đã có kết quả rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ II năm học 2023-2024Sinh viên kiểm tra kết quả tại đây. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110 - cô Lê) trước 17h00 ngày 21/03/2024 để được hướng dẫn, giải quyết.


Trân trọng!